Annonce

Annonce

Annonce

Økonomi

Hyrup-landmænd på vej med håndbog i klimavenligt landbrug

Et netværk af landmænd i Hyrup-området har indsamlet 50.000 euro og venter nu på et ja til 350.000 euro til et projekt, der vejleder landmænd i klimavenlig dyrkning. 

oplæsning resume

Niels Ole Krogh
nok@fla.de 

FAKTA

Metoden i Hyrup

Landmændene i Hyrup tilstræber at bruge kompost i stedet for mineralsk gødning og gylle. 

Jorden bearbejdes mindst muligt. I stedet for plov anvendes en form for harve, der kun kradser i overfladen. Det betyder, at humuslaget er stabilt. Der sås direkte på jorden eller kun lige over overfladen. Her er ulempen, at såsæden kan regne væk. 

Jorden er til stadighed dækket med en afgrøde. Det betyder, at jordens mikrobiologi også om vinteren har noget at leve af.

I stedet for kun én sort (monokultur) dyrkes der i en bestemt rækkefølge en lang række plantearter. Det sikrer mange former for rødder, der igen stabiliserer mikroorganismerne i jorden. 

I stedet for monokultur dyrkes der ofte flere afgrøder på samme tid. De har en positiv indflydelse på hinanden. Eksempelvis majs og pralbønne eller hvede og sæd-dodder eller solsikke og boghvede. 

Metoden undgår indgreb, der mindsker indholdet af humus: Handelsgødning, jordbearbejdning, monokulturer og plante- og insektgifte.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Økonomi’