Milliarder fordelt på få minutter: Nu er sol og vind sat på landkortet

Med prioritering af yderligere 10 ansøgninger har Tønders politikere nu vinket i alt 21 energi-projekter til videre planlægning. Dermed er der åbnet for, at 104 store vindmøller og 1600 hektar solceller fordelt over hele kommunen kan blive en realitet i løbet af de kommende år.

Allan Svendsen, Nye Borgerlige, (t.h.) udtalte sig meget kritisk over prioriteringen af VE-ansøgningerne, der ifølge ham var uigennemskuelig. Det gjaldt ikke mindst i forhold til, hvor meget projektmagerne havde givet tilsagn om at ville betale frivilligt til en almennyttig fond. Foto:
Allan Svendsen, Nye Borgerlige, (t.h.) udtalte sig meget kritisk over prioriteringen af VE-ansøgningerne, der ifølge ham var uigennemskuelig. Det gjaldt ikke mindst i forhold til, hvor meget projektmagerne havde givet tilsagn om at ville betale frivilligt til en almennyttig fond. Foto: Uwe Iwersen
JyskeVestkysten
fredag d. 26. maj 2023, kl. 10.45

Tønder. Det behøver hverken at tage dage, uger endsige år at skrive historie. Det kan faktisk gøres på få minutter.

I hvert fald lykkedes det torsdag aften kommunalbestyrelsen i Tønder at lande en historie aftale om at give grønt lys og grøn omstilling i hidtil uset nationalt omfang.

Med prioritering af yderligere 10 ansøgninger er der nu sammenlagt 21 projekter med vedvarende energiproduktion (VE) på det kommunale landkort.


Det mindste er en solcellepark på få hektar, blandt de største er vindmølleparker ved Ballum og Rejsby med hhv. 15 og 18 store vindmøller samt et stort hybrid-anlæg med 15 vindmøller og 185 hektar solceller nord for Toftlund.

Markant politisk medvind

Sammenlagt er der tale om en grøn energipakke på 104 store vindmøller og cirka 1600 hektar solceller. Det er - hvis eller alle projekter bliver realiseret - dansk rekord. Den samlede investering anslås at være ca. 15 milliarder kroner.

Tilbage i august sidste år nikkede et stort flertal i kommunalbestyrelsen efter første ansøgningsrunde ja til 11 VE-projekter.Torsdag aften kom efter en ny runde yderligere 10 projekter til. Dermed er nu 21 ansøgninger godkendt til videre planlægning.

Vindmøller har mange gange tidligere delt vandene i byrådssalen, og mange tidligere projekter er tæt på målstregen blevet stemt ned. Det kan også ske for få eller for flere af de 21 projekter, men i første omgang har de altså fået markant politisk medvind.

Fire var imod

Ud fra devisen, at den der tier, samtykker, stemte 27 ud af kommunalbestyrelsens 31 siddende medlemmer for prioriteringen af VE-projekterne. De fire, der var imod, var den socialdemokratiske borgmesterkandidat ved det seneste valg, Barbara Krarup Hansen, Nye Borgerliges Allan Svendsen og de to konservative Anette Abildgaard Larsen og Hans Schmidt .

FAKTA

Grønne projekter

21 VE-projekter er nu godkendt, 20 projektansøgninger er afvist. Dermed er der åbnet for opstilling af 104 vindmøller og 1600 hektar solceller.

De første 10 projekter blev godkendt i august sidste år og den indledende sagsbehandling i fuld gang. Sagsbehandlingen omfatter en miljøvurdering, udarbejdelse af forslag til en lokalplan for hvert enkelt projekt med offentlig høringsrunde, samt en vejledende afstemning i lokalområder.

De lokale afstemningerne er en del af de politisk forlig, der ligger bag Tønders VE-satsning.

Efterfølgende forelægges lokalplanen og dermed byggetilladelsen til projekterne til endelig godkendelse/afvisning i byrådssalen.

De første projekter forventes politisk færdigbehandlet i indeværende år, og derefter løbende frem mod 2027.

Barbara Krarup Hansen var sammen med Socialdemokratiet gået til valg på ikke at ville rejse vindmøller på land. Efter valget kom hun i forhold til sit parti til at stå alene med den holdning.

- Jeg er imod vindmøller, fordi de skaber splid i lokalbefolkningen, sagde Barbara Krarup Hansen.

For De Konservative sagde Hans Schmidt, at man ikke kunne følge oplægget til prioriteringen, hvor 10 projekter var udpeget af et samlet ansøgerfelt på 30, fordi det ikke stod klart, hvorfor nogle projekter var valgt frem for andre.

Kritiske spørgsmål fra Ankestyrelsen

Tilhængerne af VE-projekterne med formanden for klima-, vækst- og udviklingsudvalget, Thomas Ørting Jørgensen i spidsen, har gennem hele forløbet fremført, at prioriteringen er sket ud fra en samlet vurdering.

En af præmisserne i denne vurdering har været projektmagernes lyst til at bidrage til en almennyttig fond, der skal skabe udvikling i hele kommunen. Denne præmis har blandt andet fået Ankestyrelsen til ad to omgange at rejse kritiske spørgsmål om politikernes fremgangsmåde. Sagen er indtil videre uafklaret, hvilket var hovedårsagen til, at Nye Borgerliges Allan Svendsen, udtalte sin modstand.

- Jeg kan ikke se, ud fra hvilket kriterier projekter er blevet udvalgt. Der er ingen tal om økonomien, og så er der afviklet møder med projektmagerne uden, at der er skrevet referat. Jeg kan ikke stemme for, når vi har en situation, hvor vi har en verserende sag ved Ankestyrelsen, sagde Allan Svendsen.

Borgmesteren var ufrivilligt morsom

Indlægget fra Allan Svendsen fik borgmester Jørgen Popp Petersen til i sin konklusion at komme med aftenens ufrivilligt og utilsigtet mest muntre bemærkning:

- I Tønder Kommune foretager vi os ikke noget lovligt, sagde borgmesteren.

Da latteren bredte sig, fik han sine ord rettet til:

- I Tønder Kommune foretager vi os ikke noget ulovligt.

Inden da var Thomas Ørting Jørgensen den eneste blandt de 27 ja-sigere, der tog ordet. Som formand for det udvalg, der havde stået i spidsen for prioriteringen af VE-ansøgningerne, fremhævede han, at prioriteringen af projekterne var politisk bredt funderet og foretaget ud fra en samlet betragtning, herunder ønsket om højst muligt lokalt medejerskab til kostpris, frivillige puljer til vækst og udvikling lokalt samt bredt i hele kommunen.

Og så fremhævede han noget, som de fremmødte, bekymrede vindmølle-modstandere på tilhørerpladserne kunne opfatte som håb og en redningsplanke:

- Det er vigtigt at understrege, at kommunalbestyrelsen igen skal forholde sig til de nu 21 VE-projekter, når vi på baggrund af VVM-screening og borgerinddragelse sender lokalplaner for de enkelte projekter i høring. Der vil på det tidspunkt i processen også blive gennemført lokale vejledende afstemninger, Derefter tager kommunalbestyrelsen på vegne af alle borgere i kommunen den endelige beslutning - projekt for projekt, sagde Thomas Ørting Jørgensen.