Efter en længere pause: Døren åbnet igen for stor vindmøllepark i Lillebælt

Energistyrelsen genoptager sagsbehandlingen af Lillebælt Syd Vindmøllepark og tre andre parker, efter at sagsbehandlingen har været sat i bero i seks uger.

Lillebælt Syd Vindmøllepark vil få en kapacitet på 160 MW og blive opstillet i Lillebælt mellem Als og Fyn. Illustration:
Lillebælt Syd Vindmøllepark vil få en kapacitet på 160 MW og blive opstillet i Lillebælt mellem Als og Fyn. Illustration: Lillebælt Vind A/S, JydskeVestkysten
JydskeVestkysten
tirsdag d. 21. marts 2023, kl. 18.28

RESÜMEE

Der Windpark Lillebælt Syd ist einen großen Schritt näher gerückt, nachdem die dänische Energiebehörde am Montag bekannt gegeben hat, dass sie die Bearbeitung dieses und dreier anderer ähnlicher Projekte wieder aufnehmen wird, nachdem sie seit dem 1. Februar ausgesetzt worden war. Die Windturbinen an der Küste sind ein entscheidender Faktor dafür, dass Sønderborg bis 2029 CO2-neutral werden kann, weshalb sich lokale Politiker für die Genehmigung eingesetzt haben. Die dänische Energiebehörde hat festgestellt, dass die Erteilung einer Genehmigung für das Offshore-Windturbinenprojekt im Rahmen der Open-Door-Regelung nicht gegen EU-Recht verstößt und dass auch alle künftigen Bau- und Stromerzeugungsgenehmigungen nicht gegen EU-Recht verstoßen werden.

Sønderborg. Lillebælt Syd Havvindmøllepark er kommet et stort skridt nærmere efter, at Energistyrelsen mandag har meldt ud, at den genoptager sagsbehandlingen af den og tre andre lignende projekter efter den siden 1. februar har været sat på pause.

- Det er dejligt, at vi nu har fået go fra Energistyrelsen. Det har vi arbejdet benhårdt på at få. Nu skal vi i gang igen, og vi forventer, at Energistyrelsen er indstillet på at yde en ekstra indsats for at indhente den tabte tid, så vi ikke bliver forsinket. Vores kystnære havvindmølleprojekt Lillebælt Syd er helt afgørende for, at Sønderborg Kommune bliver CO2-eutral i 2029 og derved når målet i ProjectZero, siger Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning.

Energistyrelsen har vurderet, at tildeling af tilladelse til havvindmølleprojektet under åben dør-ordningen ikke er i strid med EU-retten, og at eventuel fremtidig etableringstilladelse og elproduktionstilladelse heller ikke vil være i strid med EU-retten.

I Danmark kan man få tilladelse til at etablere en havvindmøllepark på to måder. Gennem udbud eller den såkaldte åben dør-procedure, der er en model, hvor virksomhederne kan søge om at få tildelt havarealer uden betaling.

Kæmpet hårdt imod

Et permanent stop af vindmølleprojektet ville have ramt Sønderborg Kommunes klimaindsats hårdt. Derfor er der siden Energistyrelsens udmelding om at stoppe op, arbejdet målrettet politisk i Sønderborg på at få genoptaget sagsbehandlingen.

Der er arbejdet via de politiske kontakter til Christiansborg, ligesom en delegation fra Sønderborg med Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Tom Hartvig Nielsen, Lars Tveen og Christian Udby den 21. februar havde foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg i Folketinget.

- Det var godt at få Energistyrelsens besked om, at sagsbehandlingen genoptages uden forbehold. Den blev sat i bero på et meget kritisk tidspunkt, da Energistyrelsen netop var i gang med sagsbehandlingen af miljøkonsekvensrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark. Styrelsens sagsbehandling er helt afgørende for, at projektet kan gennemføres og tidsplanen kan overholdes, siger Christian Udby, administrerende direktør i Sønderborg Forsyning.

Mange venter på svar

Energistyrelsen stillede den 1. februar sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af om åben dør-ordningen var i overensstemmelse med EU-retten.

Også sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark er blevet genoptaget, ligesom det tidligere er sket for to andre projekter. Energistyrelsen er fortsat i gang med vurdere de øvrige 27 projekter.

Lillebælt Syd Vindmøllepark vil få en kapacitet på 160 MW og blive opstillet i Lillebælt mellem Als og Fyn. Energien fra vindmøllerne skal forsyne et nyt Power-to-X anlæg på Nordals, hvor elektriciteten skal omdannes til grønne brændstoffer til transportsektoren samt sendes på el-nettet til Sønderborgområdets borgere, institutioner og virksomheder.

Lillebælt Vind A/S skal udvikle, etablere og drifte Lillebælt Syd Vindmøllepark. Ejerne af selskabet er Sønderborg Forsyning og European Energy, der er gået sammen om at bygge vindmølleparken.