»Det er en stor mundfuld«: Historiske broer æder kommunens anlægskroner

Tønder Kommune risikerer at skulle bruge 25 millioner kroner og dermed en fjerdedel af et års anlægsbudget for at bringe to historiske broder-broer tilbage i forsvarlig stand. Politikere håber, at fonde eller specifikke puljer giver en hånd med.

Broen ved Lægan kan under den forestående renovering erstattes af en midlertidig bro, som Tønder Kommune kan låne hos forsvaret. Den samlede udgift til den foranstaltning er budgetteret til 2,5 millioner kroner. Foto:
Broen ved Lægan kan under den forestående renovering erstattes af en midlertidig bro, som Tønder Kommune kan låne hos forsvaret. Den samlede udgift til den foranstaltning er budgetteret til 2,5 millioner kroner. Foto: Uwe iwersen, JydskeVestkysten
JydskeVestkysten
mandag d. 20. marts 2023, kl. 17.20

RESÜMEE

Die Gemeinde Tønder läuft Gefahr, 25 Millionen DKK - ein Viertel des jährlichen Baubudgets - ausgeben zu müssen, um zwei historische Broderbrücken wieder in einen sicheren Zustand zu versetzen. Die Politiker hoffen, dass Stiftungen oder spezielle Fonds helfen werden. Die Brücken stammen aus den Jahren 1886 bzw. 1887.

Tønder. Det var lidt af en økonomisk mavepuster for de kommunale budgetter, da det i 2020 kom frem, at de historiske og fredede broder-broer ved Lægan og Møllehus er i så kritisk tilstand, at de står til at skulle renoveres for over 20 millioner kroner.

Nu er mavepusteren om muligt blevet endnu større.

Et revideret prisoverslag viser nemlig, at den samlede regning i stedet for som først antaget ikke ligger på 20,7 millioner kroner men derimod 22,8 millioner kroner. Læg dertil, at udgifterne til en midlertidig erstatningsbro antages at være omkring 2,5 millioner, så lander den samlede pris på 25,3 millioner kroner. 

Det er især prisstigninger på energi, diverse råvarer herunder især stål, der er årsag til stigningen.

Et stille håb

Tønder Kommune har de seneste mange år haft et årligt anlægsbudget på rundt regnet 100 millioner kroner. Den forestående reparation af de to broer er så omfattende, at det ikke kan klares med almindelig driftsmidler, men altså må finansieres gennem anlægsbudgettet.

- Det er en stor mundfuld. Det kommer til at indgå i næste års budgetforhandlinger, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Poul-Erik Kjær (V).

Han har et stille håb om, at Tønder Kommune i den givne situation kan få en hjælpende hånd udefra.

- Opfordringen lyder, at vi vil forsøge at finde puljer og fonde, der vil hjælpe os. Der er tale om fredede broer, måske er der nogen, der vil bidrage til, at vi kan bevare det nuværende udseende, lyder det fra udvalgsformanden.

Teknik- og miljøudvalget har netop haft broprojektet på dagsorden og i første omgang frigivet godt 1,2 millioner kroner. Pengene skal bruges til projektering af den forestående renovering. Der er lagt op til et forløb, således at de to broer renoveres i forlængelse af hinanden inden for to år. Det vurderes, at udførelsestiden pr. bro er seks måneder.  En mulig tidsramme kunne være at lægge ud med Lægan-broen fra den 15. marts til 15. september 2024 og 15. marts til 15. september 2025 for Møllehusbroen. 

Erstatningsbro

I forbindelse med renoveringen vil broerne være spærret for passage. Lægan-broen har en sådan størrelse, at spærretiden kan reduceres ved anvendelse af erstatningsbro. Erstatningsbroen lejes af forsvaret. Om der kan findes en midlertidig løsning for Møllehus-broen, for eksempel en midlertidig flydebro for gående, cyklister og personbiler, står hen i det uvisse.

- Det skal vi have undersøgt nærmere. Der er jo butikker på den anden side af grænsen. De vil sikkert være kede af, hvis der var lukket for passage i flere måneder, siger Poul-Erik Kjær.

Trafikken på Møllehusvej, hvor begge broer er beliggende, er i størrelsen 1300-1400 biler i døgnet, heraf cirka ti lastbiler.

FAKTA

Broder-broerne

Møllehus Bro: Broen er seks meter bred og 32 m lang. Selve brokonstruktionen er en 2,20 m høj buet jernkonstruktion i otte felter afstivet med skråstivere og samlet med store jernnagler. På indersiden af den vestlige jernbue er pånittet et indskriftsfelt med teksten: Lüneburger Eisenwerk 1886.

Lægan Bro: I 1887 blev den nuværende jernbro over Vidå opført. Broen er seks meter bred og 32 m lang. Selve brokonstruktionen er en 2,20 m høj, buet jernkonstruktion i ni felter afstivet med skråstivere og samlet med store jernnagler. Broen hviler i begge ender på et fæste af røde teglsten og med 210 x 165 x 34 cm store murede bropiller i hvert hjørne. Pillerne er profilerede og udsmykket med små blændinger.