Kæmpe møller langs Vadehavet: Minister-melding skabte først glæde og siden usikkerhed

I minutterne før et borgermøde i et tætpakket lokale i Skærbækcentret lancerede TV Syd nyheden om, at regeringen og den ansvarlige minister ikke ønsker et vindmølle-testcenter langs vadehavskysten. Det blev senere på aftenen afvist. Dermed lever en helhjertet bekymring for gigantmøllerne videre blandt de lokale.

Spørgelysten blandt de fremmødte var lige så udpræget som frygten for de op til 450 meter høje møller. Den afsatte tid rakte langt fra til, at alle kunne komme til orde. Foto:
Spørgelysten blandt de fremmødte var lige så udpræget som frygten for de op til 450 meter høje møller. Den afsatte tid rakte langt fra til, at alle kunne komme til orde. Foto: Jacob Schultz, JydskeVestkysten
JydskeVestkysten
torsdag d. 16. marts 2023, kl. 19.11

RESÜMEE

Fast 300 besorgte Bürger versammelten sich am Mittwoch in Skærbæk zu einer öffentlichen Sitzung über die Pläne für ein Testzentrum für bis zu 450 Meter hohe Windkraftanlagen. Und gerade als die Versammlung begann, verkündete die Ministerin für kirchliche Angelegenheiten, ländliche Angelegenheiten und nordische Zusammenarbeit, Louise Schack Elholm (V), in einem Interview mit TV Syd, dass die Regierung ein Zentrum nicht im Wattenmeergebiet ansiedeln wolle. Oder hat sie das?

- Ich möchte kein Testzentrum für Windkraftanlagen im Wattenmeer ansiedeln. Keiner von uns will das. Aber wir müssen die Dinge gleich behandeln und deshalb diese Studien an allen relevanten Standorten durchführen, sagte Louise Schack Elholm in dem Fernsehinterview.

Die Nachricht, die von der Moderatorin des Abends verlesen wurde, wurde mit Applaus bedacht. Der Beifall ebbte jedoch schnell ab. In einer Kaffeepause meldete sich der Vorsitzende der Moderaten Gruppe, der ehemalige Bürgermeister von Tønder, Henrik Frandsen, der die Ankündigung des Ministers mit einem überraschten Gesichtsausdruck aufgenommen hatte, bei Louise Schack Elholm. Und dann war die Botschaft eine ganz andere. Das Fernsehinterview war eine Fehlinterpretation.

Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wie gut die Ministerin im laufenden Screening-Verfahren reagieren wird.

Skærbæk. Knap 300 bekymrede borgere var onsdag samlet til borgermøde i Skærbæk. Og netop som mødet gik i gang, offentliggjorde kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm (V) i et interview med TV Syd, at regeringen ikke ønsker at placere et center i vadehavsområdet. Eller gjorde hun?

- Jeg har ikke noget ønske om at placere et vindmølletestcenter ved Vadehavet. Det er der da ikke nogen af os, der ønsker. Men vi er nødt til at behandle tingene på en lige måde og dermed lave de her undersøgelser på alle de steder, der er relevante, sagde Louise Schack Elholm i tv-interviewet.

Nyheden, der blev læst op af aftenens ordstyrer blev modtaget med klapsalver. Men de forstummede hurtigt. I en kaffepause fik Moderaternes gruppeformand, tidligere Tønder-borgmester Henrik Frandsen, der havde modtaget minister-udmeldingen med et overrasket ansigtsudtryk, kontakt til Louise Schack Elholm. Og så var meldingen en hel anden. Tv-interviewet er udtryk for en fejludlægning.

- Ministeren kan ikke afvise, at der kommer et testcenter, men hun udtrykker forståelse for bekymringer. Vi har en lydhør minister, hun deler de bekymringer og frustrationer, der er, lød meldingen fra Henrik Frandsen.

Tårnhøje bekymringer

Hvor lydhør ministeren er i det aktuelle screeningsforløb, vil de kommende dage og uger vise. For bekymringerne for at blive hjemsted for et testcenter ved vadehavskysten er høje, tårnhøje blandt de lokale beboere og organisationer. Faktisk lige præcis så høje som de 450 meter høje møller, der er bragt i spil.

Det kom uden undtagelse til udtryk i de mange indlæg, der kom i aftenens løb. Kommentarer og spørgsmål var primært rettet mod direktøren for Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Sigmund Lubanski, der i ministerens fravær både kom med en redegørelse og så ellers skulle stå på mål for den aktuelle proces. Det gjorde han dygtigt og sagligt.

Hvordan kan man overhovedet tænke tanken at placere møller i nogle af de mest beskyttede områder, der findes? Vi taler både nationalpark og verdensarv. Hvad med os mennesker? Hvad med Danmarks ansvar for verdensarven? Og hvordan hænger det sammen, at Danmark først bruger millioner af kroner i naturbeskyttelse, for derefter at smadre indsatsen ved at give grønt lys for verdens højeste vindmøller?

- Det er hverken klogt eller hensigtsmæssigt, lød det fra Tønders borgmester Jørgen Popp Petersen.

Erstatningsområder

Simon Lubanski gjorde blandt andet rede for, at i det omfang, et kommende testcenter vil komme til at omfatte naturbeskyttet området, skal der samtidig udpeges og etableres erstatningsområder.

- Hvordan kan man etablere erstatning for noget, der er enestående på kloden, lød et kvikt svar for salen.


Det sure med det søde: I pausen fik Tønders borgmester Jørgen Popp Petersen (t.h.) og direktør for Plan- og Landdistriktsstyrelsen Simon Lubanski sig en hyggelig snak over en kop kaffe og en småkage. Når det kom til sagens kerne, nemlig at screene Tøndermarsken for at blive hjemsted for et testcenter, var stemningen knap så harmonisk. Foto: Jacob Schultz, JydskeVestkysten

Blandt de største kritikere af en placering af et testcenter i Vadehavet, er Danmarks Ornitologiske Forening (DOF). Foreningens formand, Egon Østergaard, har tidligere kaldt det for »himmelråbende galimatias«. Det gentog han på borgermødet, og annoncerede, at DOF er klar til at gå hele vejen.

- Det her er meget alvorligt. Det er EU-direktiver, der styrer beskyttelsen af områderne. Jeg håber ikke, at det kommer så vidt, at vi må inddrage storebror i EU. Men det er vi i givet fald klar til. Det er den store dagsorden, vi har gang i, sagde han.

Var der overhovedet nogen positive tilkendegivelser fra mødedeltagerne i forhold til testcentrene. Svaret er nej. 

Men der var alligevel noget positivt at tage med hjem:

- Jeg synes, at det var meget positivt at opleve den gode stemning, som mødet blev afviklet med. Folk er bekymrede og bange. Det gør indtryk, sagde Henrik Frandsen, der sammen med MF-kollega Anders Kronborg (S) fra Esbjerg lovede at tage både input og bekymringer med på tinge.

Henrik Frandsen har tidligere sagt, at en placering langs Vadehavet er et dårligt sted at placere et testcenter. Anders Kronborg talte om »den ikke mest hensigtsmæssige placering«. Og hvad sagde ministeren?

Intet ønske

Endnu mens mødet foregik, satte Louise Schack Elholm, der ikke havde hul i kalenderen til at møde op, sig til tastaturet og forfattede et 1950 anslag langt indlæg i forlængelse af tv-indslaget. Konklusionen lød: 

-  I det interview siger jeg, at jeg naturligvis ikke sådan går rundt og har et »ønske« om at placere nogle meget store vindmøller tæt på Vadehavet. Jeg synes, det er ret logisk, at det ikke er et drømmescenarie. 

FAKTA

Sagen

Lige nu er der to testcentre for vindmøller i Danmark. Det er Østerild i Thisted og Høvsøre i Lemvig. Højdebegrænsningerne her er hhv. 200 og 330 meter.

Årsagen til, at der skal findes et tredje testcenter for store vindmøller, er regeringens målsætning om at tidoble kapaciteten af havvind frem mod 2050.

Målsætningen er fastsat i samarbejde med regeringerne i Tyskland, Belgien og Nederlandene, hvor ambitionen er at kunne forsyne op til 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

Seks områder er foreslået, tre af dem befinder sig langs vadehavskysten.

Myndighederne arbejder netop nu med kortlægning af alle relevante forhold i de foreslåede områder.

Når resultatet af disse screeninger foreligger, vil aftalepartierne tage stilling til mulighederne for etablering af det tredje, nationale testcenter for store vindmøller.

Oprindeligt skulle det være sket omkring årsskiftet 2022/23, men afgørelsen trækker ud, forventeligt til medio 2023.