Fem byer i Sønderborg Kommune får hurtigere fjernvarme: Nogle steder er undersøgelserne langt fremme

Alle husstande med gas- eller oliefyr vil inden årets udgang få at vide, om det er dem, der inden 2025 får fjernvarme.

Tvis graver fjernvarmeledninger ned mellem Jelling og Vejle. Foto:
Tvis graver fjernvarmeledninger ned mellem Jelling og Vejle. Foto: Mette Mørk, JydskeVestkysten


JydskeVestkysten

onsdag d. 23. november 2022 kl. 20:26

RESÜMEE

Den Einwohnern von fünf Orten in der Gemeinde Sønderborg wird möglicherweise bald ein Anschluss an das Fernwärmenetz angeboten. Dies setzt voraus, dass die Politiker in Sønderborg den geplanten Änderungen des Wärmeplans zustimmen. Das bedeutet, dass die Einwohner von Vester Sottrup, Nybøl, Skodsbøl, Avnbøl und Ullerup im Zeitraum 2023 bis 2025 mit Fernwärme versorgt werden können. Darüber hinaus wurde der Anschluss des Felstedvej in Gråsten an die Fernwärme im Jahr 2023 genehmigt.

Sønderborg. Når radiatorerne i flere hjem skal tændes i 2025, vil energien komme fra fjernvarmen i stedet for andre varmekilder, hvis det står til natur-, klima- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.