Store vindmøller er sluppet gennem det første nåleøje

Vindmøller oplevede medvind, mens solcelleanlæg fik en mere lunken modtagelse, da en snes ansøgninger om vedvarende energiprojekter i Tønder Kommune blev vægtet og vurderet. 11 projekter indstilles til videre planlægning, ni er sat på pause.

Vindmølleprojekt på Rejsby Hede syd for Ballum, hvor de nuværende 40 ældre møller skal erstattes med 15 store, er nu blevet udvidet til at fremstå som et hybridprojekt, hvor vindmøllerne kombineres med opstilling af 23 hektar solceller. Foto:
Vindmølleprojekt på Rejsby Hede syd for Ballum, hvor de nuværende 40 ældre møller skal erstattes med 15 store, er nu blevet udvidet til at fremstå som et hybridprojekt, hvor vindmøllerne kombineres med opstilling af 23 hektar solceller. Foto: Kurt Gabs, JydskeVestkysten

Uwe Iwersen

JydskeVestkysten

torsdag d. 18. august 2022, kl. 21:27

RESÜMEE

Insgesamt wurden Anträge auf Errichtung neuer Windräder positiver behandelt als solche für Solaranlagen, als die Politiker in Tønder zu einer Reihe neuer Projekte Stellung nehmen mussten. An 11 Projekten soll weiter geplant werden, während neun vorläufig gestoppt wurden, was jedoch nicht heißt, dass sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt vollendet werden können. Eine der größten geplanten Anlagen besteht aus 15 großen Windrädern in der Rejsby Hede südlich von Ballum. Sie sollen nun mit einem geplanten Solarpark in der Nähe eine Hybridanlage bilden.

Tønder. Og videre er...

Nej, vi er ikke til en lokal udgave af det populære tv-show »Vild med dans«. Det er ikke dansetrin, men derimod energiprojekter, der har været til kritisk gennemgang på Tønder Rådhus og blandt politikerne i klima-, vækst- og udviklingsudvalget (kvu). 

Det er nu resulteret i, at 11 ud af 20 projekter omhandlende produktion af vedvarende energi er sendt videre til yderligere sagsbehandling, mens ni projekter ikke slap gennem nåleøjet i denne omgang.

- Det betyder ikke, at de er ude. Projekterne kan genfremsendes i en ny ansøgningsrunde i december, forklarer kvu-udvalgets formand, Thomas Ørting Jørgensen (Borgerlisten).

Når nogle projekter fik medvind, mens andre ikke gik videre, skete det ifølge udvalgsformanden »ud fra en samlet« vurdering. Således blev de enkelte projekter holdt op imod krav om lokalt medejerskab, lokal opbakning og økonomisk afkast også uden for lokalområdet, som kommunalbestyrelsen tidligere har formuleret i godkendte retningslinjer.


Kortet viser de planlagte placeringer af de ansøgte energiprojekter. Kort: Tønder Kommune, JydskeVestkysten

Produktion af vedvarende energi (VE-projekter) har stået højt på den politiske dagsorden i Tønder under og efter sidste kommunalvalg. Således er der bredt flertal bag en ambition om at åbne for opstilling af mellem 100 og 125 store møller samt op til 1500 hektar solcelleanlæg inden for kommunegrænsen.

De 11 projekter, der nu er sendt videre, repræsenterer samlet set godt 70 store vindmøller og knap 800 hektar solceller.

- Så vi er godt på vej. Nu har vi fokus på en robust videre proces og ser frem til nye ansøgninger og til at gense nogle af ansøgninger fra denne omgang i december, siger Thomas Ørting Jørgensen.

Den »robuste videre proces« handler på den korte bane om godkendelse af kvu-udvalgets vurdering i byrådssalen den 31. august. Herefter åbnes for det videre planlægningsforløb med undersøgelser af de enkelte projekters indvirkning på blandt andet miljøet (VVM-undersøgelse) og andre forhold. Det følges op af udarbejdelse af forslag til lokalplaner. De sendes i offentlig høring og til vejledende folkeafstemninger i lokalområder. Først derefter venter den endelige godkendelse eller afvisning blandt politikerne i byrådssalen.

Medvind

Thomas Ørting Jørgensen ønsker ikke at komme ind på detaljer om, hvorfor nogle projekter er gået videre, mens andre er sat på pause. 

- Det er sket ud fra en samlet vurdering, understreger han.

Det er ingen hemmelighed, at kravet om lokalt medejerskab og økonomisk afkast vægtes højt. Det er de ansøgte vind- og hybridprojekter (kombination af vind- og solanlæg) åbenbart gode til at leve op til. De er i hvert fald alle dømt videre, mens det udelukkende er solcelleanlæg, der har fået nej i denne omgang.

Det er en beslutning, som Tønder Listens Henrik Frandsen som et ud af fem medlemmer af kvu-udvalget, ikke er tilhænger af.  Han bakkede op omkring de 11 ansøgninger, der nu er sendt videre, men tog særstandpunkt i forhold til, at alle projekter efter hans opfattelse burde oversendes til videre planlægning.

- Jeg synes faktisk, det er gode projekter alle sammen. Der er nogle, jeg kan li’ bedre end andre. Men jeg mener, at når projektudviklere sammen med lodsejere og samfundet omkring har udarbejdet gode projekter, så bør vi have så meget respekt for det, at vi gennemfører sagsbehandlingen, siger han.

Et af de store energiprojekter, der er bragt i spil, er vokset. Således er den planlagte vindmøllepark med 15 store møller på Rejsby Hede syd for Ballum nu slået sammen med en planlagt solcellepark på 23 hektar i nærheden, så de to projekter nu samlet fremstår som et hybridanlæg.

FAKTA

Projekterne

Følgende energiprojekter er oversendt til videre sagsbehandling: (de anførte numre er lig med det tal, den kommunale forvaltning har katalogiseret dem):

Projekt 3: solcelleanlæg på 2,1 hektar Toftlund.

Projekt 4: hybridanlæg med seks møller og 55 hektar solceller ved Døstrup/Drengsted/Lovrup.

Projekt 5: vindmøllepark med ni møller ved Visby/Mollerup.

Projekt 12: solcelleanlæg på 234 hektar ved Tyvse (Grænsevej-Koldingvej).

Projekt 13: solcelleanlæg på 182 hektar ved Bredebro.

Projekt 15: hybridanlæg med ti møller og 190 hektar solceller på Vollum Enge.

Projekt 16: hybridanlæg med otte møller og 45 hektar solceller på Gasse Hede ved Skærbæk.

Projekt 17: vindmøllepark på ni møller på 150 meter eller seks møller på 180 meter ved Arrild.

Projekt 18: solcelleanlæg på 60 hektar ved Bredebro.

Projekt 20: hybridanlæg med 15 møller og 23 hektar solceller på Rejsby Hede syd for Ballum.

Projekt 21: vindmøllepark med 18 møller ved Haved øst for Rejsby.

Gik ikke videre:

Nedenstående projekter slap ikke gennem nåleøjet i denne omgang. De kan dog bringes i spil igen ved en kommende ansøgningsrunde i december:

Projekt 1: Lovrup solenergipark, 158 hektar.

Projekt 6: solcelleanlæg på 125 hektar ved Husum Ballum.

Projekt 7: solcelleanlæg på 74 hektar ved Kæpslundvej 8, Vinum.

Projekt 9: solcelleanlæg på 98 hektar ved Borg.

Projekt 10: solcelleanlæg på 69 hektar ved Løgumkloster.

Projekt 11: solcelleanlæg på 65-95 hektar ved Mollerup/Visby.

Projekt 14: Vollum solenergispark på 71 hektar ved Bredebro.

Projekt 23: solcelleanlæg 81 hektar ved Duborgvej 9, Skast.

Projekt 24: solcelleanlæg på 122 hektar ved Sindetvej 2, Agerskov.