Nyt naturområde til knap 70 millioner kroner er ved at tage form

Samtidig med at Bolig- og Indenrigsministeriet undersøger muligheden for at etablere et testcenter for 450 meter høje vindmøller i Tøndermarsken, udlægges nu i samme område et nyt naturprojekt, der er udset til at give ikke mindst fuglelivet et løft.

Margrethe Kog set fra oven: Nederst i billedet ses den sydlige del af Margrethe Kog, der i dag fungerer som både højvandsreservoir for Vidåen og saltvandssø for fuglene. Øverst ses den nordlige del af kogen, der er indrammet med sorte strege. Området udlægges som både natur- og reservoirområde. Den nødvendige jordfordeling er netop faldet på plads. Illustration:
Margrethe Kog set fra oven: Nederst i billedet ses den sydlige del af Margrethe Kog, der i dag fungerer som både højvandsreservoir for Vidåen og saltvandssø for fuglene. Øverst ses den nordlige del af kogen, der er indrammet med sorte strege. Området udlægges som både natur- og reservoirområde. Den nødvendige jordfordeling er netop faldet på plads. Illustration: KMD A/S

Uwe Iwersen

JydskeVestkysten

fredag d. 23. september 2022, kl. 19:04

RESÜMEE

Während das dänische Innenministerium prüft, in der Tøndermarsch ein Testzentrum für 450 Meter hohe Windkraftanlagen zu errichten, wird in demselben Gebiet - genauer gesagt dem nördlichen Teil des Margre-
thenkoogs - ein neues Naturprojekt angelegt, das vor allem der Vogelwelt einen Schub geben soll. Das Projekt laufe schon länger und man werde nicht seine Pläne ändern, nur weil das Innenministerium derzeit ein Testzentrum prüft, so Tønders Bürgermeister Jørgen Popp Petersen (Schleswigsche Partei).

Højer. - I første omgang tænkte jeg: Det må da være en fejl.

Sådan reagerede Tønders borgmester Jørgen Popp Petersen (SP), da det i sidste uge kom frem, at Indenrigs- og Boligministeriet har indledt en undersøgelse af, om Tøndermarsken og Margrethe Kog syd for Højer kan blive hjemsted for et kommende nationalt testcenter for verdens højeste vindmøller. Det er hverken en spøg eller en fejl. Møller på op til 450 meter er bragt i spil.

Borgmesterens måben over de aktuelle undersøgelser skal også ses i lyset af, at Tønder Kommune i samarbejde med flere partnere er meget langt med et projekt, der skal forvandle den nordlige del af Margrethe Kog til et nyt, attraktivt naturområde.

Der er tale om et projekt på i alt 230 hektar. Der er øremærket næsten 70 millioner kroner til at forvandle området fra at være landbrugsjord til natur, der skal blive levested for eng- og vandfugle.

- Man må sige, at der er flere forskellige planer i gang på samme tid. Vi fortsætter med at køre efter vores dagsorden. Vi sætter ikke vores projekt på pause, fordi der er nogle, der helt forvirrende er kommet til at se på et eller andet her, siger Jørgen Popp Petersen.

Tønder Kommune modtog allerede for to år siden tilsagn om EU-støtte til projektet. Siden er der gennemført en såkaldt multifunktionel jordfordeling i området. Det betyder, at de lodsejere, der har haft jord i området ,enten har solgt jorden eller byttet med erstatningsjord uden for projektområdet.

- Jeg er meget tilfreds med, at projektet lykkes i samspil med de berørte landmænd. Området vil med sikkerhed blive endnu en perle, som vil tiltrække turister, der ser værdi i den storslåede natur, vi har, siger Jørgen Popp Petersen.

Vand-parkeringsplads

Ud over at blive udlagt til attraktivt naturområde er området også tiltænkt en anden, væsentlig funktion. Som forebyggelse mod klimaforandringer med mere vind og nedbør skal området også fungere som reservoir, når der opstår ekstrem højvande i Vidåen, og vandet ikke kan ledes ud i Vadehavet gennem Vidåslusen.

-  Det sker typisk, når det regner ekstremt meget, og det samtidig blæser kraftigt fra vest, så sluseportene ikke kan åbne. I sådanne tilfælde kan området bruges som en slags parkeringsplads til åens vand, indtil der bliver lavvande i havet igen, og vandet kan løbe ud gennem slusen og ud i Vadehavet, forklarer Jørgen Nicolaisen fra Tønder Kommunes miljø- og vandløbsafdeling.

Vandstanden hæves

Når man skal omdanne landbrugsjord til naturområde, så er det ikke tilstrækkeligt bare at stoppe landbrugsdriften. Vandstanden i området skal hæves, og man skal sørge for, at vandet bliver inde i området. Det gør man ved at stoppe med at pumpe vand ud af området, og samtidig skal grøfter flades ud.

Planen er, at projektet skal være færdigt om fire år – i 2026. Til den tid vil området være helt anderledes end det, man ser  i dag. 

- Naturen vil være rykket tættere på Højer by, og der vil være et besøgs- og formidlingscenter i området, oplyser Tønder Kommune i en udsendt pressemeddelelse.

Den nye ejer

Det bliver Den Danske Naturfond, der bliver ejer af det nye område, og dermed  i samarbejde med Tønder Kommune skal stå for udvikling af naturen, friluftslivet og formidling.

- Det nye naturområde giver naturen og de mange fugle i Vadehavet tiltrængt hjælp. Det viser, at et godt samarbejde mellem private fonde, kommuner og lokale kræfter kan skabe store forandringer til glæde for natur og mennesker, siger naturfondens  formand, Bengt Holst.

En anden partner i projektet er »15. Juni Fonden«, med direktør Per Voetmann i spidsen. Han glæder sig:

- Tøndermarsken og Vadehavet er dansk natur af stor international betydning, men marsknaturen har længe været trængt. Derfor er det en stor glæde for »15. Juni Fonden«, at jordfordelingen er faldet på plads, så dette vigtige naturprojekt kan bidrage til, at marsken igen kan blive et meget vigtigt levested og spisekammer for fugle, siger han.

FAKTA

FAKTA

Life Projekt

Projektet er et såkaldt EU-LIFE projekt. EU-Life programmet yder økonomisk støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’ miljø- og klimapolitik. Tønder Kommune er projektansvarlig og arbejder sammen med Nationalpark Vadehavet, Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein, Naturstyrelsen Vadehavet og 15. Juni Fonden samt Den Danske Naturfond, der samarbejder med Nordea-fonden. Projektet har et budget på 69 millioner kroner. Heraf støtter EU med 41 millioner kroner, mens 28 millioner kroner kommer fra Tøndermarsk Initiativet og øvrige partnere.