Ny motorvejsbro rykker tættere på

En ny motorvejsbro mellem to store erhvervsområder ved motorvejen i Padborg rykkede onsdag aften et stort skridt nærmere, da byrådet frigav tre millioner kroner til projektet. Hos Padborg Transportcenter mener direktøren, at en ny bro er afgørende for områdets fremtid.

I dag skal den tunge lastbiltrafik hele vejen op over motorvejen ved Tøndervej (den blå streg). En ny motorvejsbro mellem de to område (den røde streg) vil derfor forkorte transporttiden væsentligt. Grafik:
I dag skal den tunge lastbiltrafik hele vejen op over motorvejen ved Tøndervej (den blå streg). En ny motorvejsbro mellem de to område (den røde streg) vil derfor forkorte transporttiden væsentligt. Grafik: Mette Thomsen, JydskeVestkysten

Frederik Brogaard

JydskeVestkysten

fredag d. 2. september 2022 kl. 22:16

RESÜMEE

Am Mittwochabend hat die Ratsversammlung einstimmig drei Millionen Kronen für detaillierte Machbarkeitsstudien zu einer Brücke über die Autobahn zwischen den beiden großen Gewerbegebieten in Padborg freigegeben. Geschäftsführer Jesper Schimann Hansen vom Padborg Transport Center erklärt, dass eine neue Autobahnbrücke für die Zukunft der Region von entscheidender Bedeutung sei.

»Wir brauchen die Brücke, weil die Infrastruktur mit Unternehmen auf beiden Seiten der Autobahn zu schwierig ist. Für einige Fahrzeuge ist es sogar unmöglich, zwischen den beiden Gebieten zu fahren, weil sie dafür nicht zugelassen sind«, sagt Jesper Schimann Hansen.

Auch Bürgermeister Jan Riber Jakobsen (K) freut sich, dass nun die konkrete Planung beginnen kann: »Wir sind der Sicherung der Zukunft des Padborg Transport Centers einen großen Schritt näher gekommen. Sobald wir die Studie abgeschlossen haben, können wir mit dem eigentlichen Bau der Brücke beginnen.«

Padborg. Den har været på tale i flere år, og nu er den kommet tættere på at blive til virkelighed.

Onsdag aften frigav et enigt byråd tre millioner kroner til mere konkrete og detaljerede forundersøgelser af en bro over motorvejen mellem de to store erhvervsområder i Padborg. Hos Padborg Transportcenter forklarer direktør Jesper Schimann Hansen, at en ny motorvejsbro er afgørende for områdets fremtid.

- Vi har brug for den bro, fordi infrastrukturen med virksomheder på begge sider af motorvejen er for svær. Faktisk er det umuligt for nogle af de køretøjer, der er i området, at køre mellem de to områder, fordi de ikke må, siger Jesper Schimann Hansen.

Også borgmester Jan Riber Jakobsen (K), glæder sig over, at der nu kan komme gang i den mere konkrete planlægning af en motorvejsbro.

- Vi er et stort skridt nærmere at sikre fremtiden for Padborg Transportcenter. Når vi har fået lavet de tekniske undersøgelser, er vi så langt, at vi kan gå i gang med selve realiseringen af broen som det næste, sagde borgmester Jan Riber Jakobsen på onsdagens byrådsmøde.

Virksomheder tør ikke flytte til

Netop nu er et stort erhvervsområde på den vestlige side af E45 ved Padborg ved at tage form. I dag er udfordringen, at motorvejen går lige midt mellem de to erhvervsområder øst og vest for for motorvejen.

Jesper Schimann Hansen fortæller, at flere af virksomhederne ved Padborg Transportcenter bruger de såkaldte havnetraktorer til blandt andet at flytte rundt på lastvognstrailer mellem de forskellige lagre i området. De kører ved meget lav fart, og må derfor ikke køre over den nuværende motorvejsbro, der går via Tøndervej som den eneste vej over motorvejen. Det kan være en hindring for virksomheder, der gerne vil slå sig ned i området.

- Der er nogle virksomheder, som ikke har kunnet flytte over på den vestlige side, fordi de ikke har været sikre på, at der kommer en ny bro over motorvejen, forklarer Jesper Schimann Hansen.

På onsdagens byrådsmøde bekræftede Susanne Provstgaard (V), der også er bestyrelsesformand for Padborg Transportcenter, at mange erhvervsområder på den vestlige side af motorvejen allerede er solgt til både nye virksomheder, men også virksomheder, der i forvejen holder til på den anden side af motorvejen.

- En bro kan sikre, at der ikke dagligt køres unødige kilometer og omveje. Det vil gavne erhvervslivet og ikke mindst de miljø- og klimahensyn, vi hele tiden skal tage, lød det fra Susanne Provstgaard onsdag aften.

Minister sagde nej

Vejen til, at der om nogle år kan stå en færdig motorvejsbro ved Bov, har dog indtil videre været bumlet. Aabenraa Kommune har selv afsat halvdelen af de 50 millioner kroner, som en bro forventes at koste, og søgte derfor om at få medfinansieret den sidste halvdel fra regeringens Infrastrukturplan 2035.

I november sidste år afviste daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) dog at kaste statslige penge i projektet med den begrundelse, at »en ny motorvejsbro dog navnlig har til hensigt at understøtte den lokale erhvervsudvikling ved at binde to dele af byen bedre sammen, snarere end at sikre bedre fremkommelighed mellem land og by.«

Nu forlyder det imidlertid, at de blå partier på Christiansborg er villige til at overveje en statslig medfinansiering af den ønskede motorvejsbro.

- Jeg har noteret mig, at både Venstre, De Konservative og Nye Borgerlige synes, at det her er en fantastisk idé, lød det fra tidligere borgmester Thomas Andresen (V), og Jan Riber Jakobsen supplerede med, at han også havde fået positive tilkendegivelser fra Christiansborg.

- Jeg har talt med den tidligere socialdemokratiske transportminister og med De Radikale, og de er meget positive og bakker op om projektet. Det håber jeg selvfølgelig, at alle de partier også gør, når det kommer til at ansøge om pengene, lød det fra borgmesteren.

Det er endnu uvist, hvornår forundersøgelserne kan gå i gang, men på byrådsmødet onsdag aften oplyste Jan Riber Jakobsen, at selve arbejdet forventes at tage to år.

FAKTA

Motorvejsbro ved Bov

Aabenraa Kommune har afsat 25 millioner kroner til etableringen af en ny motorvejsbro ved Bov, der skal forbinde de to store erhvervsområder på hver sin side af E45.

Byrådet har tidligere frigivet én million kroner til projektet, og nu er yderligere tre millioner kroner så blevet frigivet for at sætte skub i projektet.

De 25 millioner svarer til halvdelen af, hvad en bro koster. Derfor skal der komme et tilsvarende beløb i medfinansiering fra staten, eller også må Aabenraa Kommune selv finde yderligere 25 millioner kroner, for at broen kan blive til virkelighed.

Formålet for Padborg Transportcenter er at gøre Padborg stadig mere attraktiv for virksomheder inden for transport, logistik og relateret service. Centeret har over 90 aktive medlemmer. Godt 7000 lastbiler passerer hver dag den dansk-tyske grænse ved Padborg. Det er 58 procent af al lastbiltransport.