Sårbare engfugle får mere plads i Tøndermarsken

Større sammenhængende naturområder kan være med til at vende udvikling for truede fugle, mener Naturstyrelsen.

Viber, kobbersnepper og andre sårbare engfugle får mere plads at boltre sig på i Tøndermarsken.
Viber, kobbersnepper og andre sårbare engfugle får mere plads at boltre sig på i Tøndermarsken. Arkivfoto


ritzau

mandag d. 23. januar 2023, kl. 12:52

Tønder. Viber, kobbersnepper og andre sårbare engfugle får mere plads at boltre sig på i Tøndermarsken, der er Danmarks største sammenhængende engområde.

Naturstyrelsen har nemlig med lokale landmænd byttet sig til yderligere 107 hektar i området. Det betyder, at staten nu ejer et sammenhængende naturområde på cirka 300 hektar. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Når vi kommer op i volumen, får vi muligheden for at lave en drift, der er helt optimal for engfuglene, siger Bent Rasmussen, der er skovrider i Naturstyrelsen og ansvarlig for området.

- Så når fuglene kommer og har brug for forskelligartede og våde enge, så er det også det, de møder.

I området tæt på den dansk-tyske grænse lever mange rødlistede fugle eller fugle truet af tilbagegang - herunder den truede brushane, stor kobbersneppe, rødben og vibe.

I 2019 opdaterede Aarhus Universitet for første gang siden 2010 rødlisten, der vurderer risikoen for, at arter uddør i Danmark. Her var konklusionen nedslående - arterne på listen var generelt set blevet mere truede.

Selv om udvidelsen af naturområdet i Tøndermarsken i første omgang blot vil have en indflydelse på det lokale fugleliv, mener Bent Rasmussen, at det på længere sigt kan brede sig.

- Placeringen af Tøndermarsken på træk-ruten betyder, at vi kan gøre en væsentlig forskel. Hvis de lykkes for fuglene at yngle her, er der flere fugle, der kan brede sig til andre områder, siger han.

Det kræver dog, at fuglene også møder optimale forhold andre steder. Her vil udtagning af lavbundsjorde sætte yderligere skub i processen, fortæller Bent Rasmussen.

Det vil nemlig ifølge ham medføre, at Naturstyrelsen i endnu højere grad vil bytte jorde med landmændene.

- Det er en vigtig nyhed for engfuglene. De har haft det svært, og det her er noget af det, der skal til for at vende den udvikling, der desværre har været negativ i alt for mange år, siger Bent Rasmussen.

Udtagningen af lavbundsjorde er en del af en aftale om grøn omstilling af landbruget, som blev indgået bredt i Folketinget i 2021.

Tøndermarsken ligger i det sydvestlige Sønderjylland og strækker sig over et område på omkring 2500 hektar.