Professor: PETs indrømmelse styrker klage over grænsekontrol

Efter PET har erkendt manglende dokumentation for grænsekontrollen, kan grænsependlerne få succes med deres klage, vurderer Marlene Wind, der er ekspert i EU-ret på København Universitet.

Pendlere må for tiden indstille sig på uforudsigelig trafik ved grænsen. Det er til stor frustration for mange. Arkivfoto:
Pendlere må for tiden indstille sig på uforudsigelig trafik ved grænsen. Det er til stor frustration for mange. Arkivfoto: Sven Geißler
Nordschleswiger
søndag d. 7. august 2022 kl. 13.23

Padborg. Pendlerne vil klage over grænsekontrollen. Nu kan sagen få ny næring, fordi der ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) ikke eksisterer noget statistik over kontrollens effekt. Det mener EU-eksperten Marlene Wind, der er professor ved Københavns Universitet. Hun råder pendlerne til at gå grundigt til værks med deres klage over den permanente grænsekontrol og de forsinkelser, den udløser.

- I deres sted ville jeg anklage den danske stat for brud på Schengen-reglerne. Til det formål skal man have fat på en advokat med kendskab til EU-retten og føre sagen til EU-domstolen via det danske retssystem. Man kan også klage direkte til EU-kommissionen og bede den skride ind over for Danmark på grund af traktatbrud, siger Marlene Wind til Nordschleswiger.

En tidligere klage til EU-kommissionen blev ikke kronet med succes. Det har Flensborg Avis skrevet for nylig.

Professoren har for nyligt sagt til selvsamme avis, at en fornyet klage næppe ville føre til sejr, fordi det i givet fald skulle bevises, at grænsekontrollen er ude af proportioner. Det vil sige, at ulemperne for uskyldige borgere er større end effekten.

Hvis PET er den myndighed, der har ansvaret for at indsamle de nødvendige data, er der ingen objektiv begrundelse for at opretholde den fysiske kontrol.

Marlene Wind, ekspert i EU-ret.

Men information om terrortruslen er ikke frit tilgængelig i Danmark, forklarede Wind dengang.

Som Nordschleswiger kunne berette fredag, har PET nu imidlertid meddelt, at der ikke findes nogen tal, der dokumenterer effekten af grænsekontrollen, selv om regeringen begrunder kontrollen med efterretningstjenestens analyser.

Diplomatisk pres

- Hvis PET er den myndighed, der har ansvaret for at indsamle de nødvendige data, er der ingen objektiv begrundelse for at opretholde den fysiske kontrol, forklarer Wind til Nordschleswiger.

Foruden vejen gennem retssystemet er der også mulighed for at løse sagen politisk. Markene Wind vil ikke tage stilling til, om det i den forbindelse er en hjælp, at for eksempel den tyske ambassadør i København, Pascal Hector, for nyligt i al tydelighed har sagt fra over for grænsekontrollen.

Men hvis der hersker utilfredshed i Berlin, bør tyskerne foretage sig noget og benytte alle diplomatiske kanaler for at presse Danmark - eller endnu bedre Schengen - tilbage på rette spor, Hvis det sker, kan Danmark ikke længere putte sig bag de større lande, understreger Marlene Wind.