Politiets Efterretningstjeneste kan ikke dokumentere grænsekontrollens effekt mod terror

PET ligger efter eget udsagn ikke inde med statistikker, der viser, at den danske grænsekontrol er et effektivt værktøj til at bekæmpe terror. Terrortruslen er ellers den danske regerings argument for at bevare kontrollen.

Politiets Efterretningstjeneste ønsker ikke at kommentere, hvor mange mulige terrorangreb grænsekontrollen har forhindret. Foto:
Politiets Efterretningstjeneste ønsker ikke at kommentere, hvor mange mulige terrorangreb grænsekontrollen har forhindret. Foto: Martin Ziemer / Nordpool

Cornelius von Tiedemann

Nordschleswiger

fredag d. 5. august 2022 kl. 16:09

Padborg. Over for EU begrunder den danske regering grænsekontrollen med en analyse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) om faren for terror. Men der eksisterer ingen tal for, om stikprøvekontrollen faktisk beskytter mod terror.

Hvis PET er den relevante myndighed og ikke kender hverken data eller statistik, så er det et udtryk for, at der simpelthen ikke er objektiv dokumentation for, at grænsekontrollen tjener sit formål.

Professor Marlene Wind, ekspert i EU-ret.

PET har ingen statistikker, der beviser, at den nuværende grænsekontrol mellem Tyskland og Danmark bidrager til at reducere terrortruslen i Danmark. Det fremgår af et svar fra PET på et spørgsmål fra Nordschleswiger.

Siden 2016 har Danmark foretaget løbende stikprøvekontrol ved den tysk-danske grænse. EU har regelmæssigt fornyet disse undtagelser fra Schengen-reglerne.


Grafik: - Eyla Boysen

Det danske begrundelser varierer. Men for øjeblikket argumenterer den danske regering igen med terrortruslen. Når det handler om kontrol ved indrejse fra Sverige, bliver der desuden henvist til faren for bandekriminalitet.

Frustrerede betjente: Grænsekontrol er spild af tid. Kriminelle får frit løb

I forbindelse med terrortruslen baserer det danske justitsministerium grænsekontrollen på en vurdering fra PETs analyseenhed, CTA. Her hedder det, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig, samt at der der blandt flygtninge og indvandrere kan være personer, som udgør en trussel mod landets sikkerhed.

Mangler dokumentation

I ansøgningen om forlænget grænsekontrol til EUs kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, fra april fremgår det imidlertid ikke, om PET faktisk mener, at grænsekontrollen i sin nuværende form er et passende middel til at imødegå terrortruslen.

- Jeg ved ikke, om det er andre myndigheder end PET eller PET selv, der primært indsamler data om effektiviteten af grænsekontrollen. Men hvis PET er den relevante myndighed og ikke kender hverken data eller statistik, så er det et udtryk for, at der simpelthen ikke er objektiv dokumentation for, at grænsekontrollen tjener sit formål, siger Marlene Wind, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og ekspert i EU-ret.

På spørgsmålet om, hvor mange terrorattentater grænsekontrollen har forpurret, eller hvor mange terrormistænkte der blev anholdt ved grænsekontrollen, lyder svaret fra PET, at man ikke har nogen kommentarer.

PETs presseafdeling har efter eget udsagn ikke kendskab til statistikker, der viser, at den nuværende kontrol er et effektivt værktøj til at forhindre terror i Danmark.

Under pres fra de nationale regeringer har EU for nylig gjort det lettere at forlænge undtagelserne om fri bevægelighed trods af massiv kritik af kontrollen fra EU-parlamentet og EU-kommissionen.

Ren symbolpolitik

- Men der skal stadig være beviser for, at kontrollerne er effektive, selv hvis der er enighed om at lempe kravene, fordi kontrollerne er til gene for så mange mennesker, vurderer Marlene Wind.

Efter hendes opfattelse er Danmarks grænsekontrol symbolpolitik, hvor højre og venstre side i Folketinget ganske som i forbindelse med udlændingepolitikken konkurrerer om, hvem der bedst kan spærre danskerne inde bag en lukket grænse.

- Også her har socialdemokraterne overtaget Dansk Folkepartis politik, lyder vurderingen.

Hun tror, at Danmark har kunnet flyve under radaren hos EU, fordi også Frankrig fik lov til at gennemføre grænsekontrol med terrortruslen som begrundelse. Så længe det var tilfældet, kiggede man ikke så nøje på Danmark.