Nu vil de unge igen være landmænd

Efter en årrække, hvor landbrugets blakkede ry efterlod tomme stole på Gråsten Landbrugsskole, er udviklingen vendt. Dansk landbrug har meldt klart ud, at det vil tage et klimaansvar. Det har fået de unge tilbage i erhvervet, siger forstander Bjarne Ebbesen. 

Henriette og Bjarne Ebbesen er forstanderpar på Gråsten Landbrugsskole. De glæder sig over et rekordstort antal elever. Foto:
Henriette og Bjarne Ebbesen er forstanderpar på Gråsten Landbrugsskole. De glæder sig over et rekordstort antal elever. Foto: Sebastian Iwersen

Gråsten. På gårdspladsen ved Gråsten Landbrugsskole står der fem sorte containere. Her bor der 20 landbrugselever.

19 feb 2022, 7:59
Niels Ole Krogh
nok@fla.de

FAKTA

Siden 1924

Efter Sønderjyllands Genforening med Danmark i 1920 ønskede en kreds af borgere, at der blev etableret en dansk landbrugsskole i Sønderjylland. 

Skolens bygninger tog form fra 1924. 

Senere blev der indsamlet penge og gården »Fiskbæk«, der havde hørt ind under Gråsten Slot, blev købt af Statens Jordlovsudvalg.

Skolen er løbende blevet udvidet og renoveret. 

Skolen har i dag plads til 215 elever, hvoraf cirka 200 personer kan bo på skolen. 

Der er moderne klasselokaler med konferencefaciliteter, som kan rumme fra 15 og til 150 personer.

Derudover er der fritidsfaciliteter, herunder egen idrætshal og motionslokaler.

Skolen har 200 køer og 350 søer, der årligt føder 11.000 pattegrise, der sælges, når de vejer 30 kilo. Desuden 250 æglæggende høns.

Omsætningen var sidste år på 52 millioner kroner. Overskuddet var på 3,5 millioner kroner.

FAKTA

Lidt som en højskole

Gråsten Landbrugsskole er en kostskole, hvor der er morgensamling, og der synges af højskolesangbogen.

Måltiderne indtages i fællesskab, og der er ofte aftenarrangementer.

Forstanderparret, Henriette og Bjarne Ebbesen, har en fortid som forstandere på Sundeved Efterskole i 16 år.

Han er landbrugsuddannet, hun historiker og idrætsuddannet.

Skolens øverste myndighed er skolens bestyrelse som vælges af skolekredsen.

FAKTA

Uddannelse med løn

Grunduddannelsen til faglært landmand varer fire år inklusiv praktik.

Under hele forløbet modtager eleven løn fra sin arbejdsgiver.

Lønnen er mellem 14.000 stigende til 18.000 kroner om måneden (2416 euro) 

Kost og logi er gratis.

Vælger eleven at tage en af de to overbygninger, produktionsleder og agrarøkonom, modtages der SU. Den er på 6015 kroner månedlig (807 euro), hvis modtageren er over 20 år.