Annonce

Annonce

Annonce

Nyheder

Sønderborg vil til bunds i fjordenes vandmiljø

Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd samarbejder om at få analyseret næringsstofbelastningerne af Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord.

resume

Claus Rantzau Møller
JydskeVestkysten

FAKTA

De tre fjorde

Ud fra lange måleserier af salt-holdighed og temperatur ses det, at det jævnligt sker, at vandet i fjordene skiftes ud med vand fra Lillebælt

Om sommeren er der en kraftig lagdeling af vandet i de dybe fjorde, hvor koldt, saltholdigt vand fra Kattegat lægger sig i bunden, og varmere, mere fersk vand fra Østersøen strømmer i de øvre lag.

Fjordene er forskellige med hensyn til dybde, omfang af iltsvind og påvirkning fra oplandet. Nogle tiltag vil kunne hjælpe lokalt, særligt tiltag der reducerer næringsstofudledningen om sommeren.

Da fjordene står i åben forbindelse med Lillebælt, og da der sker indstrømning af vand fra både Østersøen og Kattegat, så skal reduktionen af næringsstofbelastningen også ses i et større perspektiv.

Der er behov for at se på flere forskellige virkemidler til at opnå god tilstand i fjordene, for en reduktion af kvælstofudledningen alene vil formentlig ikke kunne bringe fjordene i god tilstand. Eksempler kunne være flere minivådområder, stenrev og udplantning af ålegræs.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Nyheder’