Annonce

Annonce

Annonce

Nyheder

Digegreve anede ikke, han ejede en bro

Den har ikke været brugt i adskillige år og er faktisk gået i glemmebogen. Efter borgerhenvendelser er en gammel bro tæt på Tønder nu spærret og forventes at blive fjernet inden for kort tid.

resume

Uwe Iwersen
JydskeVestkysten

FAKTA

Fakta

Afvandingen

Afvandingen af Tøndermarsken i slutningen af 1920erne var et gigantisk projekt.

I sin bog »Marsken ved Tønder - Digebygning og afvanding« fra 2014 skriver nu afdøde Lorens Hansen, at projektet omfattede 66 kilometer nygravet eller uddybet åløb samt 275 kilometer nyanlagte kanaler.

Af de 275 kilometer nye kanaler er 150 kilometer afvandingskanaler, 70 km er kombinerede afvandings- og bevandingskanaler, og de resterende 55 km udelukkende bevandingskanaler.

I forbindelse med afvandingen blev der etableret fire pumpestationer henholdsvis i Nørremølle, Højer, Sejersbæk øst for Højer og Lægan. Alle fire er fortsat i drift. Pumpestationen i Lægan er den største, og er i dag indrettet som formidlingssted om Tøndermarsken.

Afvandingen af Tøndermarsken var ikke kun et pionerprojekt, men regnes endnu i dag blandt eksperter for et af de største danske ingeniørbedrifter.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Nyheder’