Annonce

Annonce

Annonce

Nyheder

Til salg for en slik: Digelag vil af med historisk sluse

»Digelaget for marsken ved Tønder« har tilbudt Tønder Kommune at overtage Højer Sluse for en krone. - Vi laver afvanding, ikke turistattraktioner, lyder det fra digegreven. Sagen kommer på den politiske dagsorden på torsdag.

Uwe Iwersen
JydskeVestkysten

FAKTA

Højer Sluse

Højer Sluse blev taget i brug i 1861 i forbindelse med etablering af Højer Siltoft-diget.

Indtil maj 1982, da det nye fremskudte dige og Vidåslusen officielt blev taget i brug, var Højer Sluse og det gamle dige sidste bolværk mod havet.

Højer Sluse blev i 2018 fredet som fortidsminde.

Slots- og Kulturstyrelsen registrerer og tinglyser fortidsminder og fører i samarbejde med museerne tilsyn med dem.

Udpegning til fortidsminde pålægger ikke private ejere forpligtigelser i forhold til vedligeholdelse af fortidsminder.

Kommunerne skal pleje deres egne fortidsminder og har også mulighed for at pleje privatejede fortidsminder.

Kilde: JV-arkiv samt Slots- og Kulturstyrelsen


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Nyheder’