Særsider

Giv dine læsere en merværdi – med vores særsider.

Sammen med dig udvikler vi din kommunikationsstrategi, så du kan præsentere dit budskab på vores særsider – i den sædvanlige høje journalistiske kvalitet, som du kender fra den daglige Flensborg Avis. Annonceformatet har plads til kreativ udfoldelse og gør det svært for læseren, ikke at se dit budskab. Den redaktionelle kontekst er vigtig, da dit budskab opleves som mere relevant, når det ligger embedded i det redaktionelle indhold.



På særsiderne kan du booke en redaktionel tekst sammen med en annonce.

Følgende temaer tilbyder vi aktuelt, men vi udvidder gerne vores spektrum:

- Fokus på Syddanmark / Sønderjylland

- Boligsalg

- Rejser