Næstformændene var afgørende

Ute Jessen sagde ja til at overtage formandsposten i Friisk Foriining, fordi hun vil gøre en indsats for friserne - og ikke skal gøre det alene.

Ute Jessen er nyvalgt formand for Friisk Foriining
Ute Jessen er nyvalgt formand for Friisk Foriining Foto: Kira Kutscher

Trine Flamming

tf@fla.de

6. nov 2021, 13:26 d. 6. nov 2021, 13:26 kl. 6. nov 2021, 13:26

Risum. Ute Jessen sidder på kontoret på Risum Skole/Risem Schölj.

Hun har undervist på skolen siden 1994, og kort inde i skoleåret blev hun konstitueret leder, da Berit Nommensen gik på barsel.