Den danske menighed i Hanved får ny præst, og Harreslev får sin egen

Fra januar 2023 har de danske menigheder i Harreslev og Hanved ikke længere fælles præst.

Den danske menighed i Harreslev, som her er inviteret til coronagudstjeneste i bil i januar 2021, har ønsket at have sin præst på fuld tid. Det ønske er nu efterkommet.
Den danske menighed i Harreslev, som her er inviteret til coronagudstjeneste i bil i januar 2021, har ønsket at have sin præst på fuld tid. Det ønske er nu efterkommet. Arkivfoto: Lars Salomonsen
tf@fla.de
lørdag d. 28. januar 2023, kl. 14.08

Harreslev/Hanved. I juni sidste år rettede Harreslev danske menighed henvendelse til Kirkerådet for Dansk Kirke i Sydslesvig, fordi den havde et ønske om fremover at have en fuldtidspræst - så præsten, Susanne Bramsen Böll, altså ikke længere skulle have forpligtelse til at betjene den danske menighed i Hanved.

I løbet af sensommeren og efteråret havde Kirkerådet møder med menighedsrådene i Harreslev og Hanved og efterfølgende også med Sporskifte danske menighed, biskoppen i Haderslev og DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker) blev hørt, og i slutningen af året fandt man frem til en løsning. 

Kirkerådet indstillede, at »Harreslev tilgodeses med fuldtidspræst, og at Hanved fra den 1. april 2023 betjenes af præsten i Sporskifte danske menighed (Thomas Hougesen, red.)«. 

Indstillingen blev godkendt af DSUKs bestyrelse den 6. december, og siden årsskiftet har Susanne Bramsen Böll således været fritaget for embedsforpligtelser i Hanved.