Skolestart i Store Vi

Store Vi. I år er hele 20 elever begyndt i 1. klasse på Store Vi - Vanderup Danske Skole. 

De nye 1. klasse-elever på Store Vi - Vanderup Danske Skole.
De nye 1. klasse-elever på Store Vi - Vanderup Danske Skole. Privatfoto


tf@fla.de

mandag d. 12. september 2022 kl. 11:34

De er: (bagerst fra venstre:) Fiete Jonathan Vargas, Victoria Kalanathan, Fjellvin Markert, Jill Ortmann, Emilia Lipphardt, Finn Richter, Rune Petersen, Lotta Kirsch, Luana Jankowski, Bennet Ollwitz, (forrest fra ven..