I mangfoldighedens ånd

Danskere, frisere og plattyske foreslår fælles kandidater til det regionale medieråd.

Forskellige sammen: (Fra venstre) Frank Nickelsen, Kirsten Maria Voß, Jan Graf, Ilse Johanna Christiansen, Jens A. Christiansen og Gitte Hougaard-Werner.
Forskellige sammen: (Fra venstre) Frank Nickelsen, Kirsten Maria Voß, Jan Graf, Ilse Johanna Christiansen, Jens A. Christiansen og Gitte Hougaard-Werner. Foto: SHHB

Molfsee. Repræsentanter for det danske og frisiske mindretal samt den plattyske gruppe blev mandag den 4. juli enige om fælles kandidater til det nye medieråd i Hamborg og Slesvig-Holsten (Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein). 

Mediemyndigheden er blandt andet ansvarlig for at udstede tilladelser til nye radio- og tv-stationer, og i det tilhørende medieråd sidder repræsentanter for relevante samfundsgrupper.

Medierådet vælges i den slesvig-holstenske landdag, og danskere, frisere og plattyskere foreslår nu i fællesskab Manuela Ross og Rasmus Meyer som kandidater til rådet.

Rasmus Meyer arbejder i det danske generalsekretariat i Flensborg og er ansvarlig for presse og kommunikation i Sydslesvigsk Forening, og hans medkandidat, Manuela Ross, arbejder i Husum som administrerende direktør for teaterforeningen »Et nordfriisk teooter«.

Nødvendig viden

- Begge har den nødvendige viden inden for medieområdet og vil også på trods af deres mindretalstilhørsforhold repræsentere den plattyske gruppes interesser, siger SSF-formand Gitte Hougaard-Werner.

Ud over hende var Ilse Johanna Christiansen (formand for Friserrådet/Frasche Rädj), Kirsten Maria Voß (talskvinde for det plattyske råd, Plattdeutscher Rat), Jens A. Christiansen (generalsekretær for SSF), Frank Nickelsen (administrerende direktør for Frasche Rädj) og Jan Graf (talsmand for Plattdeutscher Rat) med til at udpege de to kandidater på et møde i Slesvig-Holstens kulturarvsforenings kontor i Molfsee. 

Den regionale sammenslutning af sintier og romaer kunne ikke deltage i mødet, men havde på forhånd signaliseret støtte til de foreslåede kandidater.

Medierådet vælges hvert femte år. I øjeblikket sidder Heike Thode-Scheel, journalist fra Quarnbek, i bestyrelsen som repræsentant for mindretal og regionale sprog. Scheels mandatperiode udløber - ligesom hele det nuværende råds mandatperiode - den 31. oktober 2022. Manuela Ross og Rasmus Meyer skal indstilles som kandidater senest den 1. august. 

For at demonstrere »mangfoldighedens ånd« vil danskerne, friserne og plattyskerne rette deres enslydende kandidatforslag til landdagspræsidenten uafhængigt af hinanden.

on 6 jul, 14:02
tf
moin@fla.de