Dimission på A.P. Møller Skolen

Slesvig. På billedet fra dimissionen af A.P. Møller-Skolens F9 ESA-elever ses:

F9 er dimitteret.
F9 er dimitteret. Privatfoto

Øverst fra venstre: Lærer Vicky Friborg, Yannick Galow, Nils-Marten Raetsch, Frederik Bulda, Kjell Jakobsen, Moje Kupfer og Timo Kaminski (lærer).

I midten fra venstre: Solvej Jensen (lærer), Sebastian Bury, Finlay Sandhop, Claas Gottschalk, Kilian Orth, Thore Grzonkowski, Luca Brodkorb og Jutta Öhler (lærer).

Nederst fra venstre: Markus Lorenzen (lærer), Loretta Schambortski, Tarja Schmidt, Ida Roth, Mia Griese, Yelva Vollbrecht og Malin Sielaff.

on 6 jul, 11:33
tf
moin@fla.de