To nye præster er på vej til Sydslesvig

Flensborg. I det nye år byder Dansk Kirke i Sydslesvig velkommen til to nye præster. De er begge uddannet under §2-ordningen, hvilket vil sige, at de har en anden baggrund end cand.theol.

Der var en del sydslesvigske præster ved festligholdelsen af Dansk Kirke i Sydslesvigs 100 års jubilæum. Nu kommer der to mere.
Der var en del sydslesvigske præster ved festligholdelsen af Dansk Kirke i Sydslesvigs 100 års jubilæum. Nu kommer der to mere. Foto: Tim Riediger

Ny i Nordvest

Søndag den 16. januar indsætter provst Hasse Neldeberg Jørgensen Charlotte Falkenberg Sloth i embedet i Nordvest pastorat, hvor hun skal være kollega med Sanne Dahlin. 

Charlotte Falkenberg Sloth er uddannet som folkeskolelærer samt inden for kommunikation og har stor interesse for pædagogisk filosofi. Hun har tidligere været bosat ti år i udlandet, herunder seks år i tysktalende lande.

Charlotte Sloth får bopæl i præsteboligen i Aventoft.

Ny i Slesvig

Søndag den 6. februar indsætter provsten Margrethe Münster Berg i embedet i Slesvig og Omegn danske Menighed. 

Margrethe Münster Berg er uddannet cand. mag. i musik og drama og har tidligere været gymnasielærer og lektor ved Pædagoguddannelsen i Randers. Hun blev ordineret i januar 2018 og er pt. fastansat i en stilling ved Skt. Lukas Kirken i Aarhus. For hende er stillingen i Slesvig »med den brede kontakt- og samarbejdsflade« en ønskestilling.

Margrethe Münster Berg skal bo i embedsboligen i Ansgarhuset.

22 nov 2021, 11:29
tf