Borgerforeningen sang det nye år i gang med klaverspil og generalkonsulen

Traditionen tro samledes medlemmerne af Borgerforeningen 2. januar for at markere årsskiftet.

Hugo Löwe spillede for, da Borgerforeningen mødtes for at fejre det nye år 2. januar. Foto:
Hugo Löwe spillede for, da Borgerforeningen mødtes for at fejre det nye år 2. januar. Foto: Borgerforeningen
mhb@fla.de
torsdag d. 5. januar 2023 kl. 15.28

Flensborg. For første gang i to år samledes medlemmer af Borgereningen mandag aften for at byde det nye år velkommen med et oplæg, sang og en god middag. 

Efter at have sunget »Vær velkommen Herrens år«, og inden aftenens hovedtaler, generalkonsul Kim Andersen, gik på talerstolen, blev forfatter og journalist Lise Nørgaard, der søndag aften døde i en alder 105 år, mindet.

Kim Andersen redegjorde for det forgangne år, der som bekendt har budt på den alvorlige krig i Ukraine, der har udfordret og styrket Vestens sammenhold - ligesom at krigens konsekvenser mærkes med høje energipriser og rekordhøj inflation, fortæller Borgerforeningens nyvalgte formand, Jens M. Henriksen, til Flensborg Avis. 


Generalkonsul Kim Andersen holdt aftenens hovedtale. Foto: Borgerforeningen

Talen kom også forbi den danske regeringsdannelse i efteråret og den nye regering og Folketing. Sidst, men ikke mindst, blev der også kommenteret på mindretallets strukturdebat, som man ifølge Kim Andersen godt kunne gribes an på en anden måde næste gang, ligesom der var stor opbakning til beslutningen i SdU om at kræve en vis dansk kultur i mindretallets foreninger. 

Aftenens underholdning stod Hugo Löve, der er elev på Duborg-Skolen, for, da han spillede en række af sine egne og kendte kompositioner på Borgerforeningens klaver.