Mindeord om Erwin Doose

Erwin Doose, født i Danzig-Oliva den 19.10.1942 og død i Egernførde den 3.1.2023, var en af de store, gamle kunstnere i slesvig-holstensk kunstliv, en elefant i slesvig-holstensk kunst. 

Billede
Foto:picture alliance/Zoonar
torsdag d. 19. januar 2023 kl. 6.10

Mogens Gissel, jeg lærte hos på kunstakademiet i Vestergade i Århus, og Erwin Doose var de to kunstnere, som betød mest for mig som kunstner; Erwin Doose i de første år efter, at jeg i 1990 havde afsluttet kunstakademiet og var i færd med at finde mine egne ben at stå på som kunstner. I dette var både Erwin Doose (og hans mangeårige samleverske Ulrike Piekenbrink) vigtige for mig, da de begge var gode til at se. Dette, at se, har meget med kunst at gøre.

Jeg lærte Erwin at kende o. 1993-95, da jeg sad i bestyrelsen for Det slesvig-holstenske Kunstnerhus’ støttekreds, igennem Ulrike Piekenbrink, der i 1993 havde et arbejdsstipendium der, og via stedets leder, maleren Ursula Goldau, blev jeg trukket ind i arbejdet, indtil kunstnerhuset i Selk i 1996 flyttede til Egernførde. Igennem dette arbejde og igennem Ulrike lærte jeg Erwin at kende, og langsomt udviklede der sig et kunstnervenskab imellem ham og mig, uden at vi egentlig selv lagde mærke til det, et venskab, som var meget vigtigt for mig, og som jeg satte pris på; vi havde det godt i hinandens selskab. 

Han besad en stille humor, lune og varme, og han gik, som den ensomme ulv, han også var, helt sin egen vej i sine stille, meget tilbageholdende arbejder, der var fulde af liv. Hans farveskala var støvet, i høj grad i hans billedtæpper, og han kunne få en blå eller grå eller hvid til at leve i hver kvadratmillimeter flade. Han forsøgte til stadighed, med så få virkemidler som muligt at tilføre sine arbejder, også sine steler, som han vedvarende holdt i blå og hvid (blandet af farverester), så meget liv som overhovedet muligt. 

I hans arbejder går der en linje tilbage til Kurt Schwitters Merz-collager fra o. 1920, som var egne værker, sammensat af forskellige skrot- og affaldsprodukter; men Erwin Doose, der var udlært bogbinder, før han gik kunstnervejen, brugte papir, som han således havde en særlig affinitet til, som sit materiale, “Ich rette Papier”, som han sagde, og intet stykke papir var ham for ringe til at blive brugt i sine arbejder, i hvilke han gav det en ny værdi. 

I et arbejde som “Hubschrauber” fra 1974 er der imidlertid også træk af Jackson Pollock og K. R. H. Sonderborg, en af de store i tysk, informel kunst, som han satte højt. 

Han var konsekvent. Jeg mindes i 2008, da vi hængte “Grænselandsudstillingen” op i Landesbibliothek i Kiel, og vi så ikke kunne finde plads til en kunstner, der ‘ikke passede ind’. Vi tre (Ulrike, han og jeg) tog så de arbejder, der allerede var hængt op, ned, og stillede de endnu ikke hængte arbejder op på ny, så hver og en af kunstnerne kom til deres ret. 

Han var bevidst om sit eget værd som kunstner. 

I 2012, da han havde været gæst tre gange, ville vi godt have ham som medlem af “Grænselandsudstillingen”, der var stemning herfor, men han, der da var 70, syntes, han var for gammel til det. Han tog dog del i en række dansk-tyske udstillinger, bl.a. i 1997 i Ribe Kunstmuseum og Kunstnernes Hus i Århus, i 2000 i Reinbek Slot ved Hamborg og i 2012 sammen med Jørgen Mikael Andersen og mig på Gammelgård i Herlev. 

I 1985 fik han det slesvig-holstenske erhvervslivs kunstpris, var i 1990 i Cité International de Arts i Paris, 1991 i Det slesvig-holstenske Kunstnerhus i Selk, fik i 1992 landet Slesvig-Holstens kunstpris, var i 1998 i Schleswig-Holstein-Haus i Rostock, hvor jeg besøgte ham, og fik i 2004 det norske Ekely-stipendium. I 1983-97 underviste han på Muthesius-Kunstschule i Kiel, hvor han selv i 1970-75 var uddannet hos billedhuggeren, professor Jan Koblasa, som i de år var hans forbillede, men som han senere, uvist hvorfor, fik et lettere anstrengt forhold til. 

Han er bl.a. repræsenteret i “Kunsthall zu Kiel”, i Det slesvig-holstenske Landsmuseum på Gottorp Slot her i Slesvig og i “Museum für Kunst- und Kulturgeschichte” i Lybæk. 

   Jeg kunne meget godt lide ham, satte stor pris på ham; og hans arbejder, af hvilke jeg selv har nogle, var og er af høj kvalitet.

Nils Vollertsen, 
tegner og maler, Slesvig