Til minde om Torben Kvist

En perlerække af både store og små spejderklenodier, sirligt, informativt, levende og nænsomt sat op i Spejdermuseet på Tydal. Det var det, spejdermuseumsleder Torben Kvist og hans team mestrede at præstere i en meget lang årrække, så det både var et stort eventyr og lærerigt at komme op på det enestående Spejdermuseum på Tydal. 

Torben Kvist.
Torben Kvist. Foto: Tim Riediger
moin@fla.de
fredag d. 11. november 2022 kl. 5.37

Spejdermuseet indviedes i 1979, da Kurt Brodersen var Tydals centerleder. Drivkraften bag museet var Franz Wingender, der havde samlet mange effekter i en lang årrække, men arbejdet overtoges af Torben Kvist engang i 80erne. Torben Kvist kom til Sydslesvig i 1957, og som elev på Duborg-Skolen var man ikke i tvivl om, at man havde fået en lærer, der var spejder ud til fingerspidserne. Hele hans metode var spejdermæssig. Der var meget »learning by doing«. Mange cykelture, vandreture og rejser hørte naturligvis med til hans særdeles moderne undervisningsprogram.

Dertil kom også en usædvanlig gæstfrihed i hans og Muckis private hjem. Elever, hvoraf der var rigtig mange spejdere, fik selvfølgelig lov til både at se og at læse alle hans spejder-scrapbøger med minder fra alle de ture og lejre, han havde været med på, og det var aldeles imponerende. Alle vores besøg blev selvfølgelig krydret med Torbens uforlignelige tørre humor og Muckis kærlige gæstfrihed. Alene navnet »scrap-bog« var et udtryk, der var nyt for os, ligeså en »flipover«, en »diasprojektør« omm. Der gik ikke lang tid, så var Torben engageret i Ansgar Trops arbejde som tropleder, og det var rigtigt spejderarbejde, der udførtes der. Rigtigt klassisk spejderarbejde med patruljesystemet som kompasnål for alt spejdervirke, der blandt så meget andet indebar udfordrende pionerarbejder og vandreture med overnatning i telt.

Senere koncentrerede Torben sig om udbygning og udvikling af Spejdermuseet Tydal. Han og hans team var særdeles præsente i det nordiske spejdermuseumsfællesskab. Torben deltog i en lang årrække i korpsbestyrelsesmøder og var på den måde altid opdateret med henblik på, hvad der skulle gemmes i Spejdermuseet. Han udgav et lille årsskrift hvert år med »Meddelelser om Nyt om gammelt«, som var særdeles læseværdigt. Da Dansk Spejderkorps Sydslesvig afholdt sin Tydal-Jamborette i 2019, stod han parat i spejderuniform for at guide gæster rundt i Spejdermuseet. Torbens indsats har haft så megen betydning for korpset, at han i 2019 blev udnævnt til at være æresmedlem i Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Ægtefællen Mucki, »gik hjem« den 11. oktober i år og blev bisat den 4. november 2022, et halvt døgn før Torben »gik hjem«. Parret var på særdeles mange udenlandsrejser sammen, men Torben var også afsted på egne rejser og vandreture til afsides liggende steder rundt omkring i verden. Disse mange ture, som han kaldte for »Robisonader«, fortalte han gerne om på Flensborg Gildets møder, og det var spændende fortællinger, der blev illustreret med mange diasoptagelser.

En spændende, vidtberejst, flittig og visionær spejder og gildebror er gået hjem.

Både Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Sct. Georgs Gildet Flensborg har i løbet af ganske kort tid mistet to af de helt store og markante spejdere og Gildebrødre.

Vi føler med de pårørende i deres store sorg.

Vi vil mindes begge ægtefæller med stor respekt, hengivenhed, taknemmelighed og kærlighed.

Hvil kun trygt, fred i sind! Gud er nær.

Æret være jeres minde, Mucki og Torben!

Dansk Spejderkorps Sydslesvig - Flensborg Gildet 

Ricky Teiwes, René Schöneich, Anne-Margrete Jessen