Mindeord om Charlotte Bassler

Mindeord om Charlotte Bassler. 

Arkivfoto:
Arkivfoto: Lars Salomonsen/BorderPress.dk
moin@fla.de
mandag d. 17. oktober 2022 kl. 18.28

»Halvfjerdsindstyve er støvets år,« skrev vor store salmedigter Grundtvig. »Om firsindstyve en kæmpe når, des mere han har at døje.«

For godt og vel fem år siden organiserede og afholdt Charlotte Bassler et stort og festligt arrangement i anledning af sin 70-års fødselsdag. Hvor var det godt, hun fik lov at opleve det, for siden da gik det hurtigt tilbage med helbredet. Hun nåede kun halvvejs til de 80, men havde des mere at døje.

Ansgar Menighed i Flensborg har meget at takke Charlotte for. Som skoleleder i Kobbermølle, som hører med til Ansgars område, stod hun for et forbilledligt kirke-skole-samarbejde til glæde og opmuntring for begge parter. Sit hverv som næstformand for Ansgar Kirkes menighedsråd fra 2001 til 2017 varetog hun med stor kreativitet og energi. Der var næsten ikke den situation, hvor Charlotte ikke havde en kærkommen idé og viljen og evnen til at føre den ud i livet.

Vi vil altid mindes Charlotte som én, der gik helt og fuldt ind for det hun sagde ja til at være med i, og som kun nødtvungent trak sig ud af det, da helbredet svigtede. Efter 2017 fulgte hun dog stadig med interesse kirkens liv og trivsel, men i de seneste år blev besøgene - og kommentarerne - sjældnere.

Vi savner Charlotte og mindes hende med taknemmelighed, respekt og kærlighed.

Helle Skadhauge

formand for menighedsrådet ved Ansgar Kirke