Mindeord ved Ingrid Thomsens død

Mindeord

Ingrid Thomsen døde den 16. maj.
Ingrid Thomsen døde den 16. maj. Arkivfoto: Lars Salomonsen

Ved Ingrid Thomsens død, 92 år, tænker vi i SSF tilbage på en levende og engageret person, der efterlader sig markante fingeraftryk på foreningslivet i Slesvig.

Ingrid var kvinden med de klare holdninger, såvel i det daglige mindretalsliv i distrikt og amt som mere overordnet i forhold til en klar bekendelse til danskheden i vores landsdel. 

For sin store indsats modtog Ingrid i 2012 Sydslesvigprisen fra Oberst H. Parkovs Mindefond. Prisen er tilegnet særligt de mange stille slidere rundt omkring i SSF’s foreningsliv. 

Ingrid var en slider, men det foregik ikke stille - tværtimod. Hun var højrøstet - men med substans. Markant og ofte med en indtrængende, følsom stemmeføring, ikke sjældent garneret med danske og plattyske ordspil, forstod hun at komme til sagens kerne. 

1991-2003 var Ingrid formand for SSF Centrum i Slesvig og delegeret til amtsgeneralforsamlingen og landsmødet. Bosat ved SSFs tidligere danske sekretariat i Lolfod var hun midt i det pulserende danske foreningsliv i Slesvig. 

Ikke mindst debatten om Slesvighus og den gamle danske højborgs fremtid, var hun en aktiv del af. At Slesvighus overlevede og i dag fremstår som et nyrenoveret hus for de dansksindede i Slesvig, var for Ingrid en glædelig udgang efter mange års ørkesløs debat. 

En personlighed, der har kæmpet for danske værdier i Sydslesvig, er gået bort. Med klare synspunkter og en vis portion frimodighed satte Ingrid Thomsen sit præg på SSF og det danske folkeliv i Sydslesvig.

Æret være Ingrids minde.

Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær

21 maj 2022, 6:02