Mindeord om Preben Busck-Nielsen

Preben Busck-Nielsen er ikke mere. 

Preben Busck Nielsen
Preben Busck Nielsen Arkivfoto

Preben var en af de markante personer i Det lille Teaters historie, både som en gudbenådet skuespiller og som en kyndig instruktør. Allerede i sin studietid var han involveret i teaterarbejde på Frederiksberg, og da han i 1969 blev ansat som gymnasielærer ved Duborg-Skolen, var han fra starten af aktiv som instruktør af de årlige elevforestillinger på skolen, og han fandt hurtigt frem til Det lille Teater, hvor han i de efterfølgende år spillede utallige roller og instruerede mange forestillinger. 

I Det lille Teater var der fra begyndelsen en fælles forståelse af, at teatrets formål om at fremme og formidle dansk teater, kultur og sprog i Sydslesvig havde både et pædagogisk og et folkeligt aspekt. Dette passede med Prebens egen indstilling til teater. Som han selv sagde i en samtale på »Hjemmet« i Mariegade: ”Igennem alle årene har jeg oplevet at arbejdet med indstuderingen af teaterstykkerne gav de medvirkende, ikke mindst vore unge medvirkende, sproglige udfordringer og påvirkninger, som gav dem mulighed for en sproglig udvikling, som ikke kan værdsættes højt nok. Derfor valgte vi også ofte stykker ud, som havde mange medvirkende, og gerne unge medvirkende, for dermed at medvirke til at understøtte det danske sprog i så vid udstrækning som muligt.”

Preben blev hurtigt en uundværlig del af teatret og listen over forestillinger, han har medvirket i eller har instrueret er lang, han har for eksempel spillet Erasmus Montanus,  Nicolai i »Jul i Nøddebo præstegaard«, Jesper i »Folk og røvere i Kardemommeby«, Ovesen i »Jul i Nøddebo præstegård«, Konsul Mørck i »Livsens ondskab« og har instrueret »Bunbury« af Oscar Wilde, »Bagtalelsens skole« af Richard B. Sheridan, »Arsenik og gamle kniplinger« af Joseph Kesselring, »Maskerade« af Ludvig Holberg, »Den politiske kandestøber« af Ludvig Holberg og »Jeppe på bjerget« af Ludvig Holberg. Listen er meget længere, men allerede i udvalget ses Prebens forkærlighed for angelsaksisk teater og Holberg.

Preben var et kulturmenneske. Musik, teater, kunst var en stor del af hans tilværelse og kunne med autenticitet og indfølelse spille Konsul Mørch i »Livsens Ondskab«, men han kunne også have spillet en anden rolle i forestillingen - han kunne have spillet Knagsted. Preben besad nemlig en snært af dennes kynisme og sarkasme, som gjorde ham i stand til at kunne gennemskue sine omgivelser og spidde dem, når han mente det var nødvendigt.

For eksempel da han i anledning af at Centralbiblioteket i 1989 havde fået overdraget en installation, »Atelier mellem grænser«, lavet af den kendte danske kunstner, Ib Braase, i et læserbrev i Flensborg Avis, med behørig henvisning til Hans Brix, skrev: »Anmelde denne opstilling - ja - det kan da kun blive til bedrageriafdelingen på den nærmeste politistation med påstand om underslæb over for det danske skatteyderfolk, der via Statens Kunstfond har finansieret foretagendet. Påstanden skal følges op af et krav om tilbagebetaling af 399.950 – de resterende 50 kroner  skulle rigeligt kunne dække udgifterne til den smule cement og farve, der er blevet anvendt.«

Her kunne man tro at Preben var kulturfilister. Men han var alt andet. Han stillede store krav til sig selv og sit virke og kunne derfor med rette kræve at andre også gjorde deres bedste. Det har vi nydt godt af i Det lille Teater, og vi har derfor meget at takke Preben for. 

Prebens store ønske var at Det lille Teater kan bevares som et teater med en historie, ikke blot springe på nye trends uden at have sin egen baggrund med. Som han har sagt i et interview i forbindelse med teatrets 50-års jubilæum: »Egentlig er det lidt af et mirakel at Det lille Teater eksisterer endnu. Det talte teater er trængt i denne tid af de nye medier, kulturudbud samt elektroniske platforme, men jeg er overbevist om, at hvis teatret formår at trodse strømmen og fremstå som et folkeligt, fortællende teater, vil der være gode muligheder for også på længere sigt at skabe nye store teateroplevelser i Jens Jessens gamle vinterbolig. Der vil også i fremtiden være plads til den gode historie.«

Preben Busck-Nielsen er ikke mere, men han vil altid være en del af Det lille Teater. 

På Det lille Teaters vegne

Leif Mikkelsen

12 dec 2020, 5:30