Kulturarv fra Løgumkloster ligger i dag i Flensborg

Løgumklosterkniplingerne befinder sig ikke nord for grænsen, men på Museumsberg i Flensborg. Nu udlånes de til en udstilling i Drøhses Hus i Tønder.

Knipling er et håndarbejde, hvor et halvtransparent og mønstret stof fremstilles ved at kniple. Det vil sige krydse og sno tråde hen over et kniplebræt. Foto:
Knipling er et håndarbejde, hvor et halvtransparent og mønstret stof fremstilles ved at kniple. Det vil sige krydse og sno tråde hen over et kniplebræt. Foto: Museum Sønderjyllandlørdag d. 7. maj 2022 kl. 10:29

RESÜMEE

Tondern war über mehrere Jahrhunderte Zen-trum einer bedeutsamen Klöppelindustrie, die die wohlbekannten tondernschen Spitzen herstellte. Dieses Jahr findet Tønder Kniplingsfestival statt, und in dem Zusammenhang wird im Museum Sønderjylland im Drøhses Haus die Sonderausstellung »Løgumklosterkniplinger - kulturelles Erbe im Grenzland« am 12. Mai eröffnet.

Die Ausstellung besteht aus einer Sammlung von Spitzenmustern aus Lügumkloster, die 1887 dem Museum in Flensburg übergeben wurde.

UDSTILLING

hcd

Tønder. I år er der Tønder Kniplingsfestival, en begivenhed der finder sted hvert tredje år den første weekend i juni i Tønder.

Museum Sønderjylland tager med en særudstilling i Drøhses Hus i Tønder forskud på glæderne. Torsdag den 12. maj åbnes udstillingen »Løgumklosterkniplinger - kulturarv i grænselandet«.

Udstillingen består af en stor samling af kniplingsprøver, der stammer fra Løgumkloster, og som i 1887 blevet afleveret til museet i Flensborg. 

Løgumkloster var i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet et vigtigt centrum for en del af kniplingsproduktionen på Tønderegnen. Alene i Løgumkloster by var der midt i 1700-tallet omkring 300 kniplersker.  

I 1774 var der 13 kniplingshandlere i Løgumkloster, og de handlede med blandt andet de baltiske lande, Sankt Petersborg, Danzig, København og Hamborg

De udstillede kniplingsprøver stammer fra en kniplingshandler i Løgumkloster, Hans Nicolaysen (1744-1808). Han var en betydningsfuld person i området og havde mange kniplersker ansat. I 1792 fik han et privilegium, udstedt af kong Christian den Syvende, til også at oprette en knipletrådsfabrik i Løgumkloster. 

Fabrik gik fallit

Da Nicolaysen døde, overtog hans enke og to ældste sønner virksomheden, men i løbet af 1820erne gik det tilbage for kniplingsproduktionen i Vestslesvig, og i 1834 gik fabrikken fallit.

Eksperterne formoder, at ejerne fortsatte med kniplingshandelen i en årrække derefter, for en del af prøverne stammer fra midten af 1800-tallet.

- De har formodentlig siddet i den prøvebog, som man viste kunderne, når der blev handlet kniplinger, siger museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen fra Museum Sønderjylland.

Måske var han tysk

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor prøverne kom til Flensborg. Det var en snedkermester Ipsen, som i 1887 solgte dem til museet for 50 Mark.

- Vi ved ikke, om han gjorde det for pengenes skyld, om han havde arvet dem eller fundet dem på et loft. Man kan også spørge sig selv, hvorfor en snedkermester i Løgumkloster ville bruge tid og penge på at rejse til Flensborg for nogle kniplingers skyld. Måske kan forklaringen være, at han som medlem af den tyske befolkningsgruppe så de smukke kniplinger som et udtryk for tysk kulturarv, siger Elsemarie Dam-Jensen.

Tankerne bag de nye museer, der opstod på dette tidspunkt, var netop at styrke den nationale, i dette tilfælde den tyske nationale bevidsthed og kendskabet til den hjemlige kultur.

Ikke vist tidligere

I 1920 blev den dansk-tyske grænse trukket nord om Flensborg, og Løgumkloster-kniplingsprøverne forblev på Flensborgmuseets magasin. 

- I dag er vi på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder glade for, at der er et godt samarbejde over grænsen, også på det museumsfaglige område. Det betyder for eksempel, at vi nu kan vise kniplingsprøverne fra Løgumkloster i Drøhses Hus, siger Elsemarie Dam-Jensen.

Ifølge Elsemarie Dam-Jensens oplysninger har udstillingen aldrig tidligere været vist i sin helhed. Hun åbner udstillingen den 12. maj klokken 15 på adressenStoregade 14 i Tønder. Der vil være et musikalsk indslag ved souschef på Tønder Kulturskole, Jytte Sørensen, og museet er vært ved en lille forfriskning.