Danske og tyske »fortællestier«: Tornerose bliver levende ved Flensborg Fjord

Børnehavebørn fra både dansk og tysk side laver kunstneriske »fortællestier« i grænselandet.

Dannebrogsflag på en af de nye »fortællestier« i det dansk-tyske grænseland. Foto:
Dannebrogsflag på en af de nye »fortællestier« i det dansk-tyske grænseland. Foto: Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
mandag d. 27. marts 2023, kl. 7.27

Rinkenæs. To børnehaver, den ene dansk og den anden tysk, har fortolket Brødrene Grimms eventyr »Tornerose« på hver deres egen måde.

Som del af den dansk-tyske kulturaftale under Region Sønderjylland-Schleswig har de to børnehaver Børnehuset Rinkenæs fra dansk side og ADS-Kindergarten Tarp fra tysk side syd for Flensborg i løbet af de sidste to måneder arbejdet på to såkaldte »fortællestier«. 

Børn og pædagoger fra Børnehuset Rinkenæs har gennemført sit kreative arbejde på »fortællestien« på et areal ved Plejehjemmet Dalsmark i Rinkenæs.

Her bliver den ny »fortællesti« også bliver sat op fredag den 31. marts. 

Børnehuset har fået hjælp til denne opgave af kunstneren Inga Momsen. Hun har også været den kunstneriske støtteperson for den tyske partnerbørnehave fra Tarp.

Til ferniseringen i Rinkenæs kommer den tyske børnehave på besøg, og omvendt rejser de danske børn og pædagoger til ferniseringen i Tarp allerede tirsdag.

Interesserede borgere er efter åbningen på fredag inviteret til at opleve fortællingen ved at gå langs de to »fortællestier« i foråret.

Børneperspektiv

I projektet »Dansk-tyske fortællestier« bliver børnehavebørn til aktive medskabere af et offentligt kultur- og bevægelsestilbud, fortæller Anja Peist, der er projektmedarbejder hos Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

»Fortællestierne« genfortæller en historie eller et emne set fra et børneperspektiv. Når stierne er sat op, besøger den danske og den tyske børnehave hinanden og går rundt i deres respektive fortællestier.