Annonce

Annonce

Annonce

Nyheder

Stor pris til grænselands-forsker

Museumschef Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum får det danske kulturministeriums forskningspris.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

FAKTA

Henrik Skov Kristensen

Henrik Skov Kristensen blev cand.mag. i historie og engelsk fra Aarhus Universitet i 1985 og ph.d. samme sted i 1988.

I 2019 blev Skov Kristensen yderligere dr. phil på en afhandling om det tyske mindretals historie før under og efter Anden Verdenskrig.

1984-1989 var han medstifter af og leder af Museet for Besættelsen i Aarhus og 1988-1989 var han stipendiat ved Statens Humanistiske Forskningsråd.

Siden 1989 har han været leder af Frøslevlejrens Museum, i dag med titel af museumschef ved Nationalmuseet, som Frøslevlejrens Museum er en enhed under. 

Henrik Skov Kristensen har som en af de første besættelsestidshistorikere af den generation, som ikke selv har oplevet krigen, medvirket til at nytegne billedet af den danske besættelsestid.

I årene efter ansættelsen i Frøslevlejren har Skov Kristensen koncentreret sin forskning primært om besættelsestiden i Sønderjylland i almindelighed og Frøslevlejren/Faarhuslejren i særdeleshed.

Vigtigst er hans forskning i retsopgøret efter krigen mod og interneringen af dele af det tyske mindretal i Faarhuslejren.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Nyheder’