Ægtepar udstiller kunst og digte i Løgumkloster

Bente Sonne og Sten Kaalø står bag ny udstilling på Museet Holmen i Løgumkloster.

Det er præstehvervet, der trak Sten Kaalø med familie til Bovlund. Men i alle årene har han fastholdt, at det at skrive, er en del af ham
Det er præstehvervet, der trak Sten Kaalø med familie til Bovlund. Men i alle årene har han fastholdt, at det at skrive, er en del af ham Arkivfoto

hcd


onsdag d. 23. november 2022, kl. 8:26

RESÜMEE

Ehepaar stellt
Kunst und Poesie aus

Die Künstlerin und Kunstvermittlerin Bente Sonne hat zusammen mit dem Schriftsteller und Pfarrer Sten Kaalø eine Ausstellung für das Holmen Museum in Lügumkloster gestaltet, die auf Kaaløs Gedicht »Die Welt hat hundert Ecken« basiert. Die Ausstellung wird vom 3. Dezember bis zum 26. März zu sehen sein.

Das Gedicht bildet den Rahmen für eine Ausstellung, die sich mit Sten Kaaløs Gedichten und Sonnes Grafiken, Skizzen, Bildern und Installationen sowohl auf die kleinen und großen Begebenheiten des Lebens im Allgemeinen bezieht als auch auf die Unsicherheit und Angst, die zu einer besonderen Bedingung des Lebens in der Welt des Jahres 2022 geworden sind.

Løgumkloster. Kunstner og kunstformidler Bente Sonne har sammen med forfatter og præst Sten Kaalø skabt en udstilling til Museet Holmen, som tager udgangspunkt i Kaaløs digt »Verden har hundrede hjørner«. Udstillingen vises fra den 3. december til den 26. marts på museet i Løgumkloster.

Digtet danner rammen om en udstilling, der med Sten Kaaløs lyrik og Sonnes grafik, skitser, billeder og installationer både forholder sig til tilværelsens små og store tildragelser i al almindelighed, men også aktualiserer den utryghed og frygt, som i 2022 er blevet et særligt livsvilkår i verden. Som i digtets to første strofer:

Verden har hundrede hjørner

Lyset skifter fra morgen til aften

De indlagte flyttes i takt med

bombernes regn. Edderkoppen

zigzagger op og ned i sit spind

lydløs som uglen

Bente Sonne og Sten Kaalø er gift og bor i Bovlund, hvor Sten Kaalø er præst i den grundtvigske frimenighed.

 - Hver for sig og sammen har de to kunstnere igennem lange, succesfulde karrierer inspireret og udfordret hinanden kunstnerisk, siger Kirsten Moesgaard, der leder Museet Holmen.

 De har i en fælles poetisk ramme, med hver sit udgangspunkt, sat hverdagen og de konkrete nu-og-her oplevelser og udtryk ind i en større universel sammenhæng.

Bente Sonne er bredt uddannet som lærer, designer, grafiker, kunstner og antropolog. Hun har en omfattende udstillingsvirksomhed bag sig - herunder udstillinger som medlem af Grænselandsudstillingen i godt 27 år - heraf 16 som formand. Sonne har derudover modtaget en række udmærkelser, legater og priser.

Sten Kaalø har siden sin debut i 1969 som forfatter udtrykt sig i et produktivt og mangfoldigt forfatterskab. Forfatterskabet omfatter prosa, lyrik, hørespil, dramatik og salmer og det folder sig ud i et utal af sammenhænge og i alle tænkelige medier. Kaalø har gennem hele forfatterskabet modtaget et utal af priser, udmærkelser og legater.

Fernisering af udstillingen finder sted lørdag den 3. december klokken 13.