Kunst i en brydningstid

Kunsthistorikeren Grethe Bay fortæller om Max Liebermann, Edvard Munch og Emil Nolde.

Edvard Munch vendte igen og igen tilbage til temaet jalousi. Det blev til mindst 11 oliemalerier med temaet.
Edvard Munch vendte igen og igen tilbage til temaet jalousi. Det blev til mindst 11 oliemalerier med temaet. Arkivfoto

RESÜMEE

In einer Vortragsreihe an der dänischen Bücherei in Flensburg spricht die Kunsthistorikerin Grethe Bay aus Aabenraa unter dem Titel »Drei Künstler in einer Zeit des Umbruchs« über Max Liebermann, Edvard Munch und Emil Nolde. Die Vorträge finden am 26. Oktober sowie am 9. und 23. November statt. Eine weitere Reihe mit Vorträgen am 2. und 16. November befasst sich dagegen nur mit Edvard Munch und Emil Nolde.

Kunstforedrag

hcd

Flensborg. Kunsthistorikeren Grethe Bay fra Aabenraa fortæller under titlen »Tre kunstnere i en brydningstid« om Max Liebermann, Edvard Munch og Emil Nolde. Det sker ved en foredragsserie, som Flensborg Bibliotek tilbyder den 26. oktober, den 9. november og den 23. november. En anden serie finder sted  2. november og 16. november, men disse to handler kun om henholdsvis Edvard Munch og Emil Nolde. De måtte aflyses i foråret på grund af corona, men det første foredrag om Max Liebermann nåede dog at blive gennemført.

Foredragene finder sted fra klokken 10 til 11.45 i Den blå Sal og tilbydes i et samarbejde mellem Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Man betaler 21 euro for deltagelse i en hel foredragsrække. Alle tidligere tilmeldte skal tilmelde sig på ny. Tidligere tilmeldte har dog fortrinsret, oplyser bibliotekar Lene Lund.

Tilmelding skal ske til Anna-Louise Holste: på telefon 0045 23 70 90 55 eller mail: alholste@gmail.com. Der er kun plads til et begrænset antal deltagere.

Max Liebermann (1847-1935) er en af Tysklands store impressionistiske malere. Men han begyndte som realistisk maler med skildringer i mørke farvetoner af det jævne folk. I 1890’erne blev det friluftsmaleriet, der optog ham, og han udviklede en impressionistisk stil med en mere skitseagtig malemåde og med fokus på skildringen af lyset. Kunstnerisk repræsenterede han en international retning og fik som en af initiativtagerne til oprettelsen af »Berliner Secession« i 1898 stor betydning for kunstdebatten i Tyskland. Ved Hitlers magtovertagelse var Liebermann, der var jøde, ærespræsident for »Die Preußische Akademie« og æresborger i Berlin. I maj 1933 nedlagde han alle sine officielle embeder.

Edvard Munch (1863-1944) malede livet igennem med udgangspunkt i personlige oplevelser, som i billederne udmøntes til udtryk for alment menneskelige grundvilkår. Hans malemåde er kraftfuld med et farvevalg, der både er symbolsk, men også ekspressivt med stærke kontraster. Han dannede et vigtigt grundlag for ekspressionismens udvikling i mange lande. Dette gjaldt især i Tyskland, hvor Munch opholdt sig i længere perioder i 1890’erne. Ikke mindst den tyske malergruppe »Die Brücke« og Emil Nolde betragtede Munch som en banebrydende inspirator.

I Emil Noldes (1867-1956) billeder møder vi en mangfoldig motivverden. Han maler religiøse billeder, men også Berlins natteliv. Han maler landskaber, havbilleder og blomsterbilleder, men på hans lærreder lever også fantasiens sære væsener. Strålende farver, stærke kontraster og grove penselstrøg karakteriserer hans ekspressive malemåde. Og det var den, der i 1937 bragte Nolde i konflikt med nationalsocialismens kunstforståelse og gjorde ham til hovednavnet i nazisternes store udstilling om »Entartete Kunst«, og i 1941 medførte, at han fik udstillings- og salgsforbud, samt at han blev udelukket fra »Reichskunstkammer«, og derved mistede sin adkomst til de i forvejen sparsomme malematerialer.

Ved afstemningen i 1920 undlod han at stemme, men blev ved grænsedragningen dansk statsborger.

20 okt 2021, 11:04