Fra storhed til fald uden en mønt på lommen

I slutningen af 1700-tallet blev en herredsfoged sat på porten i Broager. Historien om ham kan høres i Sønderborg torsdag 2. marts. 

Historikeren Lars N. Henningsen. Foto:
Historikeren Lars N. Henningsen. Foto: Tim Riediger
onsdag d. 1. marts 2023 kl. 17.01

Sønderborg. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer til foredraget »En herredsfoged i bondeklør. Johann Dietrich von Lange i Broager 1783-1796« ved historiker, dr.phil. Lars N. Henningsen fra Aabenraa. 

En dag i august 1797 smækkede den tidligere herredsfoged major Johann Dietrich von Lange døren bag sig til sin flotte herredsfogedbolig i Broager i hertugdømmet Slesvig. En kommissionsdomstol havde dømt ham fra embedet, og nu måtte han flygte fra sin hidtidige virkekreds »i bar bluse og uden en skilling på lommen«.

Hans karriere er atypisk, og dog kan der spørges, om den kan tillægges et videre perspektiv. Foredraget vil følge Lange fra storhed til fald og se, om der i det isolerede hændelsesforløb er elementer, som mere alment bidrager til karakteristik af datidens forvaltningsskik og af forholdet mellem myndigheder og lokalbefolkning i 1790’ernes Slesvig.

Foredraget finder sted klokken 19 i Lokale M3.3 i Multikulturhuset på Nørre Havnegade 15 i Sønderborg. Det varer cirka to timer. Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland kommer gratis ind. For alle øvrige er der en entre på 50 kroner.