Mød instruktøren: Spritny film om tyske flygtninge vises på Dansk Centralbibliotek

De var blandt de 250.000 tyske flygtninge, der på Hitlers befaling i krigens sidste måneder blev sendt til Danmark. Nu ser fire tidligere flygtningebørn tilbage på den livsfarlige flugt og deres ophold i Danmark. Flensborg Bibliotek viser den 23. marts den nye dokumentarfilm »Hitlers tyske flygtninge i Danmark«.

Efter befrielsen den 5. maj 1945 blev de primært østtyske flygtninge interneret i bevogtede lejre rundt om i Danmark.
Efter befrielsen den 5. maj 1945 blev de primært østtyske flygtninge interneret i bevogtede lejre rundt om i Danmark. Arkivfoto
torsdag d. 2. marts 2023 kl. 8.53

RESÜMEE

Sie gehörten zu den 250.000 deutschen Flüchtlingen, die in den letzten Kriegsmonaten auf Hitlers Befehl nach Dänemark geschickt wurden. Jetzt blicken vier ehemalige Flüchtlingskinder auf die gefährliche Flucht und ihren Aufenthalt in Dänemark zurück. Am 23. März zeigt die dänische Bibliothek in Flensburg den neuen Dokumentarfilm »Hitlers deutsche Flüchtlinge in Dänemark«.

Der Regisseur wird zusammen mit einem dänischen Experten zum Thema anwesend sein.

Flensborg. Datoen er den 4. februar 1945. Anden Verdenskrig nærmer sig sin afslutning, og den tyske befolkning flygter i tusindvis fra den fremrykkende Røde Hær. Fra Berlin udgår en overraskende melding: Dele af den tyske befolkning skal midlertidigt evakueres til Danmark, og i løbet af krigens sidste tid ankommer op mod 250.000 tyske flygtninge til Danmark. Flygtningene er syge og underernærede, og dødeligheden er høj.

Torsdag den 23. marts klokken 16 vises dokumentarfilmen »Hitlers tyske flygtninge i Danmark« på Flensborg Bibliotek. Den har netop haft premiere på DR2.

Filmens idémand er Jacob Andersen, der også tidligere har fokuseret på ukendte kapitler i vores danmarkshistorie i dokumentarfilmen »Den glemte befrielse - da russerne tog Bornholm«. Fortællingerne i filmen bliver perspektiveret af John V. Jensen, der er historiker og forsker ved Varde Museerne. Både John V. Jensen og instruktøren vil være på biblioteket

Fra dansk og tysk side var der frem til den 5. maj enighed om, at tyskerne havde ansvaret for flygtningene, men efter befrielsen må de danske myndigheder overtage den uoverskuelige opgave, det var at huse det største antal flygtninge, Danmark nogensinde har modtaget.

Efter de første kaotiske måneder opbyggedes med hjælp fra Statens Civile Luftværn et basalt hjælpeapparat, og fra sensommeren 1945 blev ansvaret placeret hos den i hast nedsatte statslige Flygtningeadministration. 1100 interneringer på skoler, restaurationer og forsamlingssale blev stoppet og reduceret til et antal større lejre.

I de store lejre som Oksbøllejren i Vestjylland blev der senere etableret skolegang helt op til gymnasieniveau, og der blev arrangeret studiekredse, demokrati-undervisning samt film- og teaterforestillinger for beboerne. Selvom op mod 17.000 tyske flygtninge døde i Danmark, er mange af de tyske flygtninge, der oplevede opholdet på egen krop, i dag præget af en form for taknemmelighed over for det, som Danmark gav dem.

I filmen møder seerne fire tyske flygtningebørn fra dengang, og de fortæller om vejen til Danmark, om tiden i lejren, og hvordan opholdet i Danmark har formet deres liv i årene efter. De fortæller, hvordan det var at vokse op bag pigtråd, og hvilke spor det satte i et menneske at være på flugt og at være uvelkommen i det land, som skal være éns hjem på ubestemt tid. 

Der er fri entre til filmforevisningen. Man kan tilmelde sig på Flensborg Bibliotek.

FAKTA

På flugt i 1945

Under Anden Verdenskrigs slutfase flygtede godt to millioner tyskere fra Østpreussen og Pommern mod vest for Den røde Hærs fremtrængen.

Flugten foregik dels over land op gennem Slesvig-Holsten, dels via de tyske østersøhavne (Königsberg, Stettin og Danzig) i håb om at komme med et skib mod vest.

Skibene blev jagtet af især russiske fly og ubåde og nogle af verdenshistoriens største skibskatastrofer fandt sted i denne periode med 20-30.000 omkomne.