Sønderjysk Månedsskrift rusker op i kulturarven og fortæller om glemte personligheders virke

En rig Flensborg-købmand var oprindeligt preusser, men fandt ud af, at han hellere ville være dansker. I 1921 solgte han den pragtvilla, der i dag er det danske generalkonsulat i Flensborg.

Familien Hübschs villa i Flensborg har i mere end 100 år været Dansk Generalkonsulat. Foto:
Familien Hübschs villa i Flensborg har i mere end 100 år været Dansk Generalkonsulat. Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
torsdag d. 2. februar 2023 kl. 12.04

RESÜMEE

Preuße wurde Däne

Die erste Ausgabe dieses Jahres der Sønderjysk Månedsskrift, die vom Historischen Verein für Sønderjylland in Zusammenarbeit mit dem Museum Sønderjylland und der Sønderjysk Kulturfællesskab herausgegeben wird, enthält sechs Beiträge, die sich der Grenzlandkultur, dem Kulturerbe aus dem Deutschen Reich, der Erinnerungskultur und den Aktivitäten bekannter, aber vielleicht vergessener Persönlichkeiten beschäftigen. So geht es zum Beispiel um einen reichen Flensburger Kaufmann, der zunächst Preuße war, dann aber zum Dänen wurde.

Aabenraa. Årets første nummer af Sønderjysk Månedsskrift, der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab, rummer seks historier, der rusker lidt op i temaer som grænselandskultur, kulturarv fra den tyske kejsertid, mindekulturen i grænselandet og kendte, men måske glemte personligheders virke og holdninger.

Museumsleder Susanne Rudloff og museumsformand Svend Lykke-Schmidt fra Kobbermølle Industrimuseum, skriver om en næsten glemt og omstridt personlighed fra afstemningstiden i 1920, nemlig den rige Flensborg-købmand, kommerceråd Matthias Hübsch, som efter Første Verdenskrig skiftede fra preusser til dansker og kæmpede for at få Flensborg og Sydslesvig med til Danmark. Det lykkedes faktisk Matthias Hübsch at få grænsen flyttet til sin fordel.

Konsulatbygningen

Matthias Hübsch ejede Burg Schöneck i Flensborg, men solgte i 1921 bygningen til den danske stat, der efter en ombygning nu i mere end 100 år har brugt bygningen som dansk diplomatisk repræsentation - det danske generalkonsulat. Tidligere generalkonsul Henrik Becker-Christensen fortæller i »Bagsiden« om forsiden om husets historie.

Dr.phil. Lars N. Henningsen fra Aabenraa fører læserne med til en sørgehøjtidelighed i Bov i 1943 for en falden soldat fra det tyske mindretal, hvor de tysk-nazistiske værdier blev iscenesat for fuld udblæsning. Der er bevaret en fyldig dokumentation, som fører os helt tæt på mindekulturen dengang. Under Anden Verdenskrig meldte mere end 2500 unge mænd fra det tyske mindretal i Sønderjylland sig til tysk krigstjeneste, og op mod 800 faldt.

Kurt Seifert fra det tyske mindretal i Sønderjylland sætter i et personligt essay fokus på grænselandets dansk-tyske kulturarv med udgangspunkt i beskrivelsen af de synlige spor, Det tyske Kejserrige har efterladt sig i nutidens Aabenraa, som i lighed med resten af Sønderjylland fra 1871 til 1918 var en del af det tyske kejserrige. Artiklen har tidligere været bragt i Årsskrift for Aabenraa Byhistoriske Forening, 2020.

Dramatiske ende

Den pensionerede bibliotekar Leif Kajberg giver et indblik i afdøde forfatter Claus Eskildsens liv, mange udgivelser og foredrag. Claus Eskildsen var underviser, historieformidler, kommunalpolitiker som medlem af Tønder Byråd 1909-1919 og Sydslesvig-agitator. Det er i år 76 år siden han døde. Hans liv fik en brat og dramatisk ende, da han døde på Storebæltsfærgen på en foredragsturné den 7. oktober 1947.

Malerikonservator Winnie Odder runder Månedsskriftet af med at fortælle historien om et glemt maleri fra 1919, der nu er blevet restaureret. Allerede året inden Genforeningen i 1920 bestilte en friskolelærer et maleri til skolen, der skulle skildre de allerede dengang berømte linjer af Henrik Pontoppidan: »Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage: en røvet datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage.«

Siden blev maleriet dog gemt og glemt på skolens loft, men i genforeningsjubilæumsåret kom det frem i lyset igen.