Forening fik en opsang - og tog sig sammen

Historisk Samfund for Sønderjylland fylder 100 år. Det markeres med bogudgivelsen »Sans for sønderjysk historie«, der viser, at foreningen ikke bare er tør fortid - men at historien har det med at dukke op i det offentlige rum i Sønderjylland.

I 2007 fandt en følelsesladet debat sted på Sønderborg Slot. Temaet var retsopgøret efter besættelsen, og blandt de mange gæster var mænd fra det tyske mindretal, der i 1945 blev spærret inde i Faarhuslejren. Den drivende kraft bag mødet var Historisk Samfund for Sønderjylland. Arkivfoto:
I 2007 fandt en følelsesladet debat sted på Sønderborg Slot. Temaet var retsopgøret efter besættelsen, og blandt de mange gæster var mænd fra det tyske mindretal, der i 1945 blev spærret inde i Faarhuslejren. Den drivende kraft bag mødet var Historisk Samfund for Sønderjylland. Arkivfoto: Povl Klavsen
hcd@fla.de
fredag d. 2. december 2022 kl. 8.17

RESÜMEE

Der Historische Verein für Nordschleswig feiert sein 100-jähriges Bestehen.

Das Jubiläum ist geprägt von der Veröffentlichung des Buches »Sans for sønderjysk histiorie« (deutsch »Sinn für die Geschichte Nordschleswigs«), das zeigt, dass der Verein nicht nur trockene Vergangenheit ist, sondern dass Geschichte im öffentlichen Raum im Süden Jütlands präsent ist und dass der Verein sich an der öffentlichen Debatte über Geschichte beteiligt. Doch vor fast 100 Jahren brauchte der Verein zunächst eine Standpauke, um sich zusammenzureißen.

Aabenraa. Danmarks største lokal- og regionalhistoriske forening finder man i Sønderjylland.