Genforeningen åbnede sluserne for kvalsalvere

Sønderjysk Månedsskrift er netop udkommet med flere pudsige historier fra grænselandets fortid. Der er blandt andet en parallel til nutidens corona-pandemi i Tønder fra slutningen af 1500-tallet.

I det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift kan man læse om kvaksalveri i Sønderjylland. På forsiden af bladet ses et homøopatisk husapotek, der har været brugt på en gård i Simmersted. Foto:
I det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift kan man læse om kvaksalveri i Sønderjylland. På forsiden af bladet ses et homøopatisk husapotek, der har været brugt på en gård i Simmersted. Foto: Hangaard Fotografi, Haderslev


hcd

søndag d. 4. september 2022 kl. 17:21

RESÜMEE

Mit der Eingliederung Nordschleswigs in Dänemark kamen auch Quacksalber oder so genannte Krankenbehandler über die Grenze nach Dänemark, wo »Quacksalberei« - anders als in Deutschland - verboten war. Und was mit dem Quacksalber Johann Nielsen Jepsen, Sohn eines der größten Reeder des dänischen Gesamtstaats und damals der reichste Mann in Aabenraa, geschah, kann man in einem Artikel von Kurt Seifert in der neuen Ausgabe der Sønderjysk Månedsskrift, Nummer sechs in diesem Jahr, nachlesen.

Die Monatsschrift ist derzeit auf dem Weg zu den 2200 Mitgliedern des Historischen Vereins von Sønderjylland.

Aabenraa. Med Genforeningen i 1920 fulgte også kvaksalvere eller såkaldte Krankenbehandlere med over grænsen til Danmark, hvor »kvaksalveri« var forbudt - i modsætning til Tyskland. Og hvordan det gik kvaksalveren Johann Nielsen Jepsen, søn af en af den danske helstats største skibsredere og dengang den rigeste mand i Aabenraa, det kan man læse om i en af artiklerne skrevet af Kurt Seifert i det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift, nummer seks af slagsen i år.

Månedsskriftet er netop nu på vej ud til de cirka 2200 medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Historikeren Helge Wiingaard fra Haderslev fortæller om en families ihærdige indsats, som nu gør det muligt for alle på Assistenskirkegården i København at finde frem til digteren Edvard Lembckes gravsten i den ældste afdeling med gravsteder over kendte danskere fra det 19. århundrede. Efter mange forgæves forsøg på at finde frem til den beskedne granitsten med ordene Lavra og Edvard lykkedes det en skønne dag i juni 2020. Ni-årige Marcus fandt gravstedet, som kommunen nu nænsomt har sat i stand og gjort fri af den bevoksning, der skjulte det.

Adgang forbudt

Med nedlukningen af det danske samfund som følge af coronaen i hukommelsen kan man læse sprogforskeren Birgit Christensens beskrivelse af, hvordan Dietrich Blome, adelsmand og amtmand på Tønderhus, i 1598 håndterede truslen om pest. Han håndterede truslen ved at lukke af for udefrakommende og forbyde borgernes omgang med folk uden for byen. Og så vidt vides undgik Tønder det år at blive ramt. Men ved senere angreb af pest døde rigtig mange, også i Tønder.

I Grænselandskronikken tager journalist Poul-Erik Thomsen fra Tinglev fat på, hvordan forbindelsen mellem det politiske hovedkvarter i København og landgrænsen synes markant længere end den fysiske afstand på 306 kilometer, når det kommer til at ophæve grænsekontrollen.

Han skriver om højskoler, om ridderslag til revy-ildsjælen Leif Maibom, om museumsprojektet i Aabenraa og om Sønderborg i gult og mener, at de tre øvrige kommuner i Sønderjylland endnu ikke har fundet et tempo, der gør, at de kan følge med Sønderborg i udbrud. Senest ser det ud til, at det lykkes for kommunen at vende flere års tilbagegang i befolkningstallet til ny vækst.

Tre bøger bliver anmeldt i Månedsskriftet, og Museum Sønderjylland præsenterer sit september-program. Og den afsluttende historie om et homøopatisk centralapotek afdækker, at sønderjyske protester medførte, at Folketinget i 1935 vedtog en ny lægelov, der med visse begrænsninger tillod kvaksalveri i Danmark.

FAKTA

Månedsskrift

Sønderjysk Månedsskrift otte gange om året med store og små artikler om Sønderjyllands spændende og fascinerende historie samt landsdelens kulturhistorie.

Skriftet udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.