Tønder har en glorværdig fortid som havneby

I det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift kan man blandt andet læse om dampskibet »Bismarck«, der i 1871 gik på grund ved Tønder.

Foran Hotel Stadt Hamburg i Tønder står hestevogne i cirka 1875 parat til at transportere badegæster videre til færgerne ved Højer Sluse. Foto:
Foran Hotel Stadt Hamburg i Tønder står hestevogne i cirka 1875 parat til at transportere badegæster videre til færgerne ved Højer Sluse. Foto: I.A. Bödewadt

RESÜMEE

Die diesjährige Nummer 7 der Sønderjysk Månedsskrift bietet wieder historische und aktuelle Artikel über Sønderjyllands Vergangenheit und Gegenwart mit Fokus auf das Leben auf dem Lande, Tønder als Hafenstadt sowie andere Themen aus dem Landesteil für Geschichtsinteressierte.

Tønder hat eine ruhmreiche Vergangenheit als Hafenstadt - und immer wieder wurde versucht, eine ebensolche Zukunft als Hafenstadt zu schaffen. Die Monatsschrift enthält darüber hinaus Neuigkeiten aus dem Museum Sønderjylland und einen Aktivitätskalender im Zeichen der Herbstferien.

Historie

hcd

Aabenraa. Årets syvende nummer af Sønderjysk Månedsskrift byder på historiske og aktuelle artikler om Sønderjyllands fortid og nutid og har blandt andet fokus på livet på landet, Tønder som havneby og andre temaer for historieinteresserede.

Efter markeringen af Genforeningen i 1920 kan man i 2021-2022 fejre 100-året for det banebrydende tiltag, som fulgte med etableringen af de sønderjyske statshusmandskolonier. Dette er emnet for Gunnar Solvangs artikel i det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift.

Husmandskolonierne forbedrede de sociale og økonomiske kår for en stor del af den sønderjyske landbobefolkning. Selvom børnene hjalp til, så var brugene sjældent store nok til at ernære en hel familie, og indtægterne måtte suppleres med lønarbejde. Der opstod en særlig kultur i kolonierne, og de nye bebyggelser kom til at sætte deres præg på det sønderjyske kulturlandskab.

I næste artikel kommer læserne med tilbage til Den Store Nordiske Krig, nærmere bestemt år 1700. Den danske fregat »Hummeren« under kommando af kaptajn Friedrich Helt gik på grund under kamp med en svensk styrke, og skibet faldt uskadt i fjendens hænder. Det var en meget alvorlig sag, der i en krigsret kunne føre til dødsstraf mod kaptajnen. Hvordan det gik den uheldige Helt og hans skib fortæller Søren Nørby.

Tønder har en glorværdig fortid som havneby. Og gennem tiderne har mange forsøgt at fremmane en lige så glorværdig fremtid som havneby. Således sejlede skipper Thomas Selmer i oktober 1871 sit dampskib »Bismarck« ad Vidåen ind til Tønder for at vinde et væddemål. Men han sad fast og måtte til almindelig morskab baglæns ud igen.

Men hvad skete der egentlig? Og hvordan hang det sammen med de store planer om en kanal tværs gennem Slesvig, der blev diskuteret i samtiden? Historiker - og efterkommer til den uheldige skipper - Nicolai Kirk Flyman forsøger at udrede trådene.

I takt med at flere og flere dokumenter er blevet digitaliseret, er Rigsarkivets hjemmeside efterhånden blevet en guldgrube for historieinteresserede. Hans Schultz Hansen giver en oversigt over hjemmesidens kilder om Genforeningen – og hvad man kan bruge dem til. Her er vedkommende stof for både slægtsforskere, lokalhistorikere og professionelle historikere.

Månedsskriftet indeholder desuden Nyt fra Museum Sønderjylland og en aktivitetskalender, der står i efterårsferiens tegn.

3 okt 2021, 12:04