Annonce

Annonce

Annonce

Historie

Kongen, der viser os, at vi dømmer fortiden ud fra vores egen tid

Hvad søren foregik der inde i hovedet på den danske konge Christian den Anden? Det spørgsmål har kunstnere, historikere og forfattere beskæftiget sig med frem og tilbage. En ny udstilling på Sønderborg Slot, stedet hvor Christian var indespærret, sætter spot på kongen og kunsten.

resume

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

FAKTA

Elsket og hadet

Christian den Anden (1481-1559) regerede i Danmark og Norge fra 1513 til 1523 og i Sverige fra 1520 til1523 som det tredje led i den oldenborgske slægt, der besad den danske trone fra 1448 til 1863.

Christian den Anden var konge i en periode, hvor middelalderen bevægede sig mod renæssancen og reformationen. Han søgte at reformere samfundet, hvilket har gjort ham elsket og hadet både i sin samtid og i eftertiden. Mest kendt er dog hans kamp for at undertvinge sig Sverige, herunder er Det stockholmske Blodbad særligt berygtet.

I 1514 gjorde Christian danmarkshistoriens måske bedste parti, da han giftede sig med Elisabeth af Habsburg, søster til den kommende kejser Karl den Femte, der ved sin kroning blev kejser over Det Tysk-Romerske Kejserige, plus regent over adskillige andre områder og dermed Europas mægtigste mand. Dette fordelagtige ægteskab forhindrede dog ikke Christian i at fortsætte sin berømte affære med elskerinden Dyveke indtil hendes død i 1517.

Efter Dyvekes død beholdt Christian den Anden hendes mor, Sigbrit Villoms, ved hoffet. Sigbrit stammede fra en familie af handelsmænd fra Nederlandene. Ved hoffet tjente hun som rådgiver i en sådan grad, at hun af eftertiden er blevet sammenlignet med nutidens finansministre.

Christians politik var i høj grad præget af et fokus på borgerstanden, især købmændene, fordi han ønskede at gøre København til Nordens handelscentrum i samarbejde med de store hollandske byer. Dette stemte fint overens med det miljø, som Sigbrit stammede fra. Resultatet blev blandt andet oprettelsen af et handelskompagni efter nederlandsk forbillede i 1520, med det formål at mindske de nordtyske hansestæders indflydelse i Danmark.

Sigbrit var tilknyttet hoffet, indtil Christian blev tvunget i landflygtighed, hvorefter hun forlod landet sammen med ham.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Historie’