Annonce

Annonce

Annonce

Historie

Alt er blevet lagt frem for historiker

Merete Bo Thomsen er forfatter til Sydslesvigsk Forenings jubilæumsbog. Hun har en klar besked til foreningens distrikter: Gem alt, hvad I skriver.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

FAKTA

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forening blev stiftet 1920 under navnet »Den slesvigske Forening«. 

Foreningens formål er at støtte og fremme dansk sprog og kultur i Sydslesvig. Foreningen har i dag omtrent 14.000 medlemmer. Endvidere er cirka 25 foreninger tilsluttet Sydslesvigsk Forening.

Foreningen driver flere forsamlingshuse og Danevirke Museum ved Slesvig. Blandt forsamlingshusene er Flensborghus, Husumhus, Slesvighus, Ansgarhuset samt kulturhuset Skipperhuset i Tønning, som også fungerer som lejrskole.

Foreningen samarbejder med andre europæiske mindretalsorganisationer, især gennem Federal Union of European Nationalities - FUEN.

I Mindretalsrådet samarbejder SSF med de andre nationale mindretal i Tyskland og har fået etableret et mindretalssekretariat under forbundsindenrigsministeriet i Berlin.

Den første weekend i juni arrangerer foreningen hvert år de danske årsmøder.

Foreningen tilbyder arrangementer med danske kunstnere - fra traditionelle koncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester over eksperimenterende teatergæstespil, jazz, rytmisk musik, solo- og korsang til film og foredrag samt børneteater. 

SSF varetager – delvist i samarbejde med mindretallets politiske parti (SSW) – det danske mindretals kultur- og mindretalspolitiske interesser. På Christiansborg har SSF således sit eget informationskontor.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Historie’