Annonce

Annonce

Annonce

Bøger

»Jeg undrer mig efterhånden over, at sådan noget altid sker i Flensborg«

Dr. Dr. Bartholdy fungerede i næsten et år som embedslæge i Flensborg. Der var bare det problem, at han slet ikke var læge. Men det lykkedes ham at snyde hele det officielle system i byen. Ved et tilfælde blev han opdaget. Men bagefter gentog han kunststykket andre steder i Tyskland.

resume

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

FAKTA

Bedrageren

Gert Uwe Postel (født 1958 i Bremen) er en tysk falsk læge. Han var ansat som psykiater, men han var ikke uddannet som læge.

Postel var uddannet postbud. Han var udstyret med falske dokumenter og blev ansat som stedfortrædende embedslæge i Flensborg i september 1982. Antallet af tvangsindlæggelser faldt med 86 procent. Landsretten i Flensborg godkendte alle hans afgørelser og skøn. Da Postel glemte sin pung med både sin rigtige og sin falske legitimation, blev han afsløret i april 1983. Han fik betinget fængsel i et år.

Postel blev i 1995 ansat som ledende overlæge på en retspsykiatrisk afdeling på Fachkrankenhaus für Psychiatrie Zschadraß i Sachsen. Han fik 44.000 Mark for mindst 23 indenretlige syn og skøn. Hvert skøn blev godkendt af de juridiske myndigheder.

En kvinde fra Flensborg blev ansat på »Dr. Gert Postels« afdeling. Hendes forældre huskede Postels navn og afslørede ham i juli 1997. Postel kom i fængsel, men han måtte beholde de 44.000 Mark.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Bøger’