Fokus: Dagtilbud med en messe om natur, udeliv og science

55 dagtilbud har været i gang med emnet »De fire elementer i bevægelse og bæredygtighed«. Forleden var der lokale afslutningsfester. Nu inviterer dagtilbuddene til en messe, for at vise projekterne frem. Alle er velkommen.

Børnene i Ørsted Børnehave plantede et træ.
Børnene i Ørsted Børnehave plantede et træ. Foto: Nanna Sarauw
Kommunikation@skoleforeningen.org
lørdag d. 20. maj 2023, kl. 19.57

Das Grosse Projekt aller Kitas im Skoleforeningen endet am 25. Mai mit einer Messe in Schleswig. Alle interessierten sind herzlich Wilkommen.

Den 25. maj kl. 17 finder der en »vidensdelingsmesse« sted på A. P. Møller Skolen i Slesvig. Skoleforeningens 55 dagtilbuds præsenterer her alle de projekter, som er kommet ud af forårets arrangement »Kita-Aktionsprogramm«.

Denne eftermiddag kan alle interesserede få indblik i nogle af de mange spændende aktiviteter børnene måtte afprøve og opleve omkring emnet natur, udeliv og science med de 4 elementer som rød tråd. En vekselvirkning mellem fortællinger, oplæg, små workshops, film og mulighed for selv at eksperimentere og være med, bestemmer programmet. Se 55 forskellige måder at lære på, bliv inspireret, overrasket, vær i dialog og nyd et stort fællesskab.

Lige inden påske fejrede Skoleforeningens børnehaver og vuggestuer afslutningen på det Kita-aktionsprogram, som har bragt børn og pædagoger tættere på naturen. Det blev markeret ved at plante et træ og hejse det grønne flag, som institutionerne har fået som et tegn på, at de har et særligt fokus på naturen. 

Lige da klokken slår et, og de første gæster så småt er ved at indfinde sig til af festen, som Ørsted Danske Børnehave inviterer til i anledningen af afslutningen på projektet, begynder regnen at sile ned. Dråberne slår store huller i vandpytterne. Det rør ikke børnene det mindste, alt andet end lige, ser de ud til at nyde det vand, der kommer fra oven i fulde drag. Jo større pytter, jo bedre. Det er vidst mere forældre og bedsteforældre, der ikke har lyst til at stikke snuden ud i den kæmpestore og grønne legeplads, som Ørsted Børnehave i Treja råder over. 

Børnene trækker resolut deres gæster udenfor og viser stolt det nye pæretræ frem. Tidligere på dagen har hele børnehaven afsluttet kita-aktionsprojektet med sang, flaghejsning og med at plante et træ. Flaget, som De Grønne Spirer giver som et tegn på, at institutionen er kommet tættere på naturen, blev beundret, da det gled op i den lille flagstang, som er fundet frem til lejligheden. 

 - Vi havde en konsulent fra Friluftrådet ude. Det var fantastisk. Vi har valgt jord som vores element. Vi har jo denne kæmpe have. Børnene var virkelig interesserede og lærte en masse om alle de dyr, der bor her.  Vi har bænkebidere i alle afskygninger, regnorme og snegle. Både børn og voksne fik øjnene op for de muligheder, der er for at lære noget om science lige uden for døren, siger leder Margit Alexander.  

Man kan også fornemme, at børnene synes, at det er fascinerende. Der bliver fundet og fortalt om regnorme, bænkebidere og snegle i et væk. Pædagogerne må beundre, kigge og snakke om dyrene, til de næsten er hæse. Det udmønter sig i inspirerende samtaler mellem pædagoger og børn om alt det liv, der findes på legepladsen. 

Det børnene har set mest frem til, er snobrødsbagningen. De har hele dagen kunnet stille sig op i kø til de 6 snobrødspladser ved bålpladsen. Bålpladsen er omkranset af et naturhegn, der samtidigt fungerer som insekthotel. Midt i er placeret en stor betonring - en af dem man kender fra byggepladser, som bruges til blandt andet kloakering. Udover at være byggemateriale er ringen også en helt perfekt hvileplads til snobrødspinde. Køen har været lang, og det kniber ind imellem med køkulturen, så meget rift er der om pladserne. Planen er, at når forældrene kommer, så skal børn og forældre bage snobrød sammen. Der er dog kun en enkelt morfar, der trodser regnen og bager snobrød sammen med sit barnebarn. Og det under lidt protest, som barnebarnet dog affejer prompte med et: – Morfar, det er jo bare lidt regn. 

De forældre, der ikke er klædt på til vejret, kigger ud på regnen, mens de venter på bedre vejr. Mange af dem bruger ventetiden til at kigge på, hvad børnene har brugt den sidste måned på. En mor og søn kigger på planchen over regnorme-akvariet, som viser, hvordan de har bygget det. Sønnen fortæller glad, løfter det sorte pap, så man kan se regnormene grave sig ned i jorden i akvariet. En far kigger på det elektroniske mikroskop, der kan sluttes til iPaden. Pædagog, Nina Petersen, er virkelig glad for mikroskopet: – Børnene kan selv betjene det. De løber ud og kigger på bænkebiderne med det, og så kan de se dem på iPaden og tage billeder. Det har været mega spændende at se deres fascination, siger hun og peger på de kæmpestore billeder af bænkebidere, der hænger på væggen i gymnastiksalen.

- Skal man opsummere, så har det været en dejlig måned, hvor vi har fået brugt og indrettet vores legeplads. Vi har nu altid brugt den, men den har nu fået en ekstra dimension, fordi vi har fået så mange ideer til, hvordan vi kan bruge den i vores pædagogik, siger Margit Alexander.

For hende er projektet slet ikke slut. Det er først lige begyndt. Det mærker man også, når man besøger børnehaven. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at man var i en skovbørnehave. Både børn og pædagoger glæder sig til at sætte tænderne i de lækre pærer fra deres nye træ, som gerne skulle komme om nogle år. De håber på at kunne nyde dem sammen med de hjemmedyrkede græskar, som til efteråret bliver til en lækker suppe lavet over bålet. Men andre ord, så er udelivet først lige begyndt. 

FAKTA

Friluftrådet

Friluftrådet en forening, som er paraply for friluftslivet i Danmark. 

Friluftsrådet har til formål at fremme og udvikle friluftslivet og en vision om at skabe friluftsliv for alle i en rig natur og på et bæredygtigt grundlag. Friluftsrådet arbejder ud fra strategien ‘Friluftsliv for alle’.

Kilde: https://friluftsraadet.dk/om-os/strategi-vedtaegter

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for private pasningsordninger, dagplejere og børneinstitutioner, og de har siden 2006 været afsæt for natur, udeliv og science i de danske dagtilbud.

Grønne Spirer er lig med sunde og glade børn med røde kinder og snavsede fingre. Det er nysgerrige voksne, der oplever og undres med børnene.

Kilde: https://groennespirer.dk/om-groenne-spirer

FAKTA

Kita-aktionsprojekt

Med Kita-Aktionsprogrammet ønsker Skoleforeningen samlet set at understøtte børns og medarbejderes læring, trivsel og videreudvikling af fællesskaber inden for egen institution, inden for netværkene samt Skoleforeningen som helhed. 

De seneste to år har der været frafald af kulturelle indtryk og udtryk, få oplevelser, ja nærmest ingen, uden for  institutionens egen ramme. Et samvær på kryds og tværs med forskellige mellemmenneskelige input, relationelt og emotionelt stod på standby. Også børns sproglige udvikling måtte lide under pandemien.

Forløbet som understøttes hhv. muliggøres ved hjælp af Kita-Aktionsprogrammet er planlagt omkring læreplanstemaet natur, udeliv og science med fokus på bæredygtighed og de fire elementer. Yderligere retter forløbet fokus mod arbejdsglæde, trivsel og samarbejde.  

Kilde: Program for Kitaaktionsprojektet.