Fokus: Sydslesvigcrew fik besøg fra Baskerlandet

Mindretalsunge fra Sydslesvig og Baskerlandet kom tæt på hinanden. De har meget tilfælles, ikke kun mindretalskonteksten.

To gange har unge fra de to mindretal nu været sammen.
To gange har unge fra de to mindretal nu været sammen. Foto: Daniel Dürkop
Kommunikation@skoleforeningen.org
torsdag d. 23. marts 2023, kl. 11.05

For anden gang inden for et halvt år har elever fra Sydslesvigcrew været sammen med elever fra skolen »Collegio Mundaiz« i nærheden af San Sebastian i Baskerlandet. 

At de to mindretal mødtes var en smule tilfældigt. Sydslesvigcrew-lærer Gitte Hinge Wittig og de baskiske elevers lærer har en fælles bekendt, og både baskerne og Skoleforeningen er en del af det europæiske Erasmus+-program, som har gjort udvekslingen muligt.

I efteråret var de sydslesvigske elever på besøg ved den baskiske atlanterhavskyst, og nu var baskerne kommet til Sydslesvig på genbesøg. Gæsteeleverne boede privat indkvarteret hos de sydslesvigske elever samt nogle dage fælles på Christianslyst.

- For os har det været vigtigt, at de får nogle gode oplevelser sammen, noget, de unge teenagere godt kan lide, fortæller Gitte Hinge Wittig, som er Sydslesvigcrew-lærer på Jes Kruse-Skolen i Egernførde. De var således også på tur til Hamborg og Flensborg.

- Det har været nemmere at komme tæt på hinanden denne gang, fordi vi jo har mødt hinanden tidligere, fortæller Pia fra Sydslesvigcrew og Ikke fra »Collegio Mundaiz« tilføjer, at nogle af eleverne allerede fik lavet en Whatsapp-gruppe tilbage i efteråret og har holdt kontakt.

For arrangørerne fra Sydslesvig og Baskerlandet har det været vigtigt, at mindretalsemner bliver en naturlig del af udvekslingen.

- De har arbejdet med temaet »Grænser«, og de baskiske elever har oplevet en skolehverdag på en af de sydslesvigske skoler, fortæller Gitte Hinge Wittig.

Og de unge har opdaget, at de har meget tilfælles. I begge lande lever de fx i en mindretalstilværelse, hvor de har skolesystemer ”kun” for dem. Sådan er det ikke i alle mindretal rundt omkring, er de unge godt klar over.

- Og så skifter vi alle sammen tit sprog. Dansk og tysk eller baskisk og spansk, fortæller Marie fra Sydslesvig, og Iker nikker genkendende.

- Det er helt normalt for os, siger Iker.
For de unge baskere har det været spændende at høre om den sydslesvigske historie.

- Der har været mange krige, og grænsen er blevet flyttet mange gange. Det er anderledes end hos os, siger Iker.

Både for Sydslesvig og »Collegio Mundaiz« er der et ønske om at gøre udvekslingen til noget vedvarende, og det er de i gang med at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre.

- Selvfølgelig handler det om, at unge fra to mindretal mødes, lærer hinanden at kende og udvikler en bevidsthed for den andens kultur. For det er vigtigt i en europæisk kontekst, at de unge får denne bevidsthed.

- Det er heller ikke så svært, siger Malte fra Sydslesvigcrew.

- Vi er unge på samme alder, vi har de samme interesser og kan relatere til de samme ting, og baskeren Haritz giver ham ret:.

- Det er spændende at sammenligne forskellene i det to lande, siger han.

FAKTA

Title: Lorem ipsum

Erasmus+ er et europæisk program for uddannelse, ungdom og sport, der blev lanceret af Europakommissionen i 2014. 

Erasmus+ programmet har til formål at fremme kvaliteten og relevansen af uddannelsessystemet i Europa, øge mobiliteten og interkulturel forståelse blandt unge mennesker, samt at styrke samarbejdet og innovationen på tværs af uddannelsessektoren og erhvervslivet i Europa. Programmet giver studerende, undervisere, unge mennesker, frivillige og ansatte i uddannelsessektoren mulighed for at deltage i kort- eller langvarige udvekslingsprogrammer, træningsophold, undervisning eller frivilligt arbejde i andre europæiske lande. 

Programmet giver også mulighed for finansiering af projekter og partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder i Europa.

Nogle af de vigtigste tiltag og aktiviteter under Erasmus+ inkluderer: 

1. Mobilitetsprojekter for elever og ansatte i forskellige skoleuddannelser: Dette tiltag giver elever og ansatte i skoleuddannelser mulighed for at deltage i kortvarige eller langvarige udvekslingsprogrammer med andre europæiske skoler. 

2. Mobilitetsprojekter for elever og ansatte i erhvervsuddannelser: Dette tiltag giver elever og ansatte i erhvervsuddannelser mulighed for at deltage i udvekslingsprogrammer med andre europæiske uddannelsesinstitutioner eller erhvervsvirksomheder. 

3. Strategiske partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder: Dette tiltag giver uddannelsesinstitutioner og virksomheder mulighed for at samarbejde om at udvikle nye uddannelsesprogrammer og -metoder, der bedre matcher behovene i erhvervslivet. 

4. Frivilligt arbejde og ungdomsudvekslinger: Dette tiltag giver unge mennesker mulighed for at deltage i frivilligt arbejde eller ungdomsudvekslingsprogrammer i andre europæiske lande. 

5. Partnerskaber for idræt: Dette tiltag giver idrætsorganisationer mulighed for at samarbejde om at udvikle nye initiativer, der fremmer inklusion, ligestilling og sundhed i idrætten. Disse tiltag og aktiviteter administreres af Europakommissionen og nationale agenturer i de forskellige deltagende lande.