Der kom 22 høringssvar

Vigtig input er kommet fra institutionernes samarbejdsråd.

Billede
Foto: Skoleforeningen
Kommunikation@skoleforeningen.org
fredag d. 27. januar 2023, kl. 14.58

Sprogpolitikken har i efteråret været i høring og udvalget for Sprog og Læsning har fået 22 høringssvar fra institutionernes samarbejdsråd, som man har taget hensyn til i det endelige udkast.

- En række høringssvar gik i retning af en forventning om et katalog med specifikke krav til sprogbeherskelsen hos forældrene – og dertil et konsekvenskatalog. Her må vi lige minde om, at sproget i sprogpolitikken genspejler Fællesrådets beslutning om at der skal bruges en anerkendende og motiverende tilgang, uanset at der er tale om klare forventninger. Derfor finder man ikke så tit ordet skal, og altså heller ikke en liste over konsekvenser, siger Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen.

I politikken nævnes, at samarbejdsrådene en gang om året bør beskæftige sig med, hvordan man bedst understøtter sprogudviklingen blandt de forældre som ikke kan dansk endnu.

- Her efterlyses idéer til hvordan denne opgave løses. De politisk valgte har – ligesom de ansatte – en funktion som forbilleder, og det handler om at undersøge, hvordan man kan støtte udviklingen, udbrede informationer om kursusmuligheder m.m. I forlængelse af sprogpolitikken vil udvalget Sprog og Læsning og Voksenundervisningen arbejde på en »værktøjskasse« med ideer og aktiviteter, hvordan man lokalt kan støtte familier i deres sprogtilegnelse, siger Lars Kofoed-Jensen.

Flere høringssvar efterlyser oplysninger om sprogkurser eller giver idéer til aktiviteter, der kan løfte sproget hos dem, som har brug for det.

- Denne form for oplysninger hører til i værktøjskassen og vi tager naturligvis disse input med og arbejder også selv på at finde nye former, der kan understøtte det danske sprog også i de dele af Sydslesvig, hvor det er sjældnere at finde dansk i det offentlige liv, siger Lars Kofoed-Jensen som også oplyser, at sprogpolitikken kommer i en tysk version, som det blev ønsket i nogle høringssvar.

- Vi er helt enige i, at der skal laves en tysk version af sprogpolitikken. Vi ønsker netop, at man på forhånd er helt klar over hvad man går ind til – også hvis man ikke kan dansk i forvejen. Efter politikkens endelige vedtagelse har vi nu mulighed for at sørge for en tysk oversættelse der også kan ligge på hjemmesiden, siger han.