SkoFo: Omsorg er en værdi, som ikke kan udelades

Skolefritidsordningerne er i fuld gang med at udvikle læreplaner for deres område.

Billede
Foto: Nanna Sarauw

Nanna Sarauw

Kommunikation@skoleforeningen.org

fredag d. 20. januar 2023, kl. 7:10

Skoleforeningen har i år tilbudt pædagoger og medhjælpere fra skolefritidsområdet et kursus i læreplansarbejde. Første del af kurset, i maj, handlede om den mere praktiske tilgang. Altså, hvordan udformer man et projekt ved hjælp af forskellige redskaber, så det taler ind i et af læreplanstemaerne. På kursets anden del her i slutningen af 2022 blev helikopterblikket hevet frem, og kursisterne blev introduceret til, hvordan man arbejder med årsplaner og det fælles pædagogiske grundlag.

I gymnastiksalen på Jaruplund Højskole er bordene stillet op i små øer. Der sidder tre til fire personer ved hvert bord. Snakken går lystigt, og man kan høre, at de kender hinanden. Grupperne er i fuld sving med at finde den værdi, som er vigtig for deres pædagogiske arbejde. Pædagogisk konsulent Ralf Feddersen står for undervisningen: 

- På denne sidste del af kurset arbejder vi med værdier, børnesyn og læringssyn. Vi kigger på, hvordan man bygger hele læreplans arbejdet op fra bunden. Om lidt går de i gang med at arbejde med årsplaner, siger han, mens han kigger ud over de 12 kursister, som kommer fra skoleforeningens fritidsordninger. Årsplaner handler om, hvilke aktiviteter der giver mening på hvilke tidspunkter, og for skoleforeningen er det vigtigt at skabe en god sammenhæng først og fremmest i skoledagen, men også i overgangen fra børnehave til skole. 

Ved det første bord er pædagoger fra Lyksborg Danske Skole i gang med at finde ud af, hvilke værdier, som er vigtige for dem i deres pædagogiske arbejde i dagligdagen. Frank Wittenburg lader blikket falde hen på A3 papiret med forskellige formulerede værdier, som han og Kerrin Hansen har bredt ud mellem sig. 

- Jeg er praktiker, og optimisme, kreativitet og humor er det, jeg arbejder med. Det er vigtigt, vi har det sjovt. Det er mine vigtigste værdier, siger han. 

Kerrin Hansen tilføjer:

- Jeg har nærvær og kommunikation, som jeg synes er vigtige værdier både i samarbejdet med kollegaer og med børnene.

Efter kursisterne har været fokuseret på, hvilke værdier, der er vigtige for dem i samarbejdet med kollegerne og børnene, er de klar til at gå i gang med den mere overordnende del, hvor de skal arbejde med, hvordan enkelte projekter passer ind i årsplanen og relaterer sig til de forskellige læreplanstemaer. Ralf Feddersen uddyber: 

- Kursisterne er nysgerrige, og det kan mærkes, at de både har arbejdet med læreplanerne siden sidst, men også, at der er en stor interesse i at udvikle arbejdet og gå i dybden med læreplanerne.

Læreplansarbejdet er vigtigt, fordi det understøtter børn i deres udvikling inden for fritidsområdets rammer. Fx fortæller Frank Wittenburg:

- Jeg bruger modeltog som pædagogisk redskab. Modeltoge er rigtig gode. Dels er det en leg for børnene. Men for de små handler det også om koordinering, når de er i gang. Og de store lærer meget omkring strøm, som jo taler ind i læreplanstemaet science, siger han. 

Derudover at læreplanen et arbejdsredskab, som man sammen med sine kolleger kan tage frem og bruge som udgangspunkt for en diskussion om pædagogiske målsætninger og værdier, for det kan jo være, at den enkelte tillægger de enkelte værdier mere vigtighed. Et godt eksempel ifølge Ralf Feddersen, kunne være:

- Hvis man har en kollega, hvor orden er en vigtig værdi, og man selv er lidt mere kaotisk, kan det hurtigt ende i irritation. Men, hvis man på forhånd kender det fælles værdisæt, så bliver man mere tolerant. Og det gavner, hvis man ved, hvordan kollegerne arbejder, og værdigrundlag.

Siden sidste kursus

Både Frank Wittenburg og Kerrin Hansen fik en masse med hjem i rygsækken, da de kom hjem fra sidste kursusdag: 

- Vores årsplaner var ikke helt på plads sidst, men det er de nu. Jeg glæder mig til, at vi kommer i gang med at få løftet arbejdet op på et højere plan, siger Kerrin Hansen. Frank Wittenburg supplerer:

- Vi er begyndt at arbejde med månedsplaner, så vi sikrer, at vi kommer rundt i det, vi skal. Lige nu er det mest til forældrene, og børnene er endnu ikke blevet inddraget, men de er begyndt at komme med ideer til, hvad vi skal her til jul, fordi strukturen så småt er begyndt at dæmre for dem. 

Læreplansarbejdet er stadig under udvikling. Det bliver hele tiden kigget på, hvordan læreplansarbejdet kan udvikles og forbedres i samarbejde med institutionerne. Ifølge Ralf Feddersen er skoleforeningen i gang med at indarbejde den styrkede læreplan, så overgangen mellem børnehave og skole sker mere flydende. Ralf Feddersen uddyber: 

- Den styrkede læreplan er temmelig ny, og vi er ved at designe noget helt nyt til fritidsområdet inden for Skoleforeningen.