Fokus: En unik mulighed for at arbejde anderledes

»Entreprenørskab og uddannelse«: Et undervisningsforløb målrettet de elever, som ønsker at arbejde handlingsorienteret og i helt unikke rammer.

I projektet arbejder eleverne med forskellige materialer.
I projektet arbejder eleverne med forskellige materialer. Foto: Skoleforeningen


Kommunikation@skoleforeningen.org

mandag d. 5. december 2022 kl. 13:53

In einem Projekt lernen 13 Schüler das prozessorientierte Arbeiten. Begleitet werden sie von einem Team der Hochschule Flensburg.

Læring

Skolerne i Jens Jessen-Skolens kreds er for tiden fælles om et projekt, som skolernes fælles ressourcecenter har udarbejdet i samarbejde med Hochschule Flensburg. Det er et undervisningsforløb, som går ud på, at eleverne skal udvælge, designe og videreudvikle et produkt. Eleverne skal ud fra en problemstilling, der tager udgangspunkt i deres erfaringsverden og i skoleområdet komme med løsningsforslag og udvikle en model.

Projektet er målrettet elever, som gerne vil udfordres fagligt på en anderledes måde, end det ofte lader sig gøre i den daglige undervisning.

- Det handler ikke alene om, at projektet er målrettet dygtige elever. Vi har samlet en flok elever, som kan arbejde handlingsorienteret. Eleverne skal kunne takle, at projektet hele tiden er i udvikling og en proces, hvor der ikke med det samme er en løsning. Det handler om, at eleverne skal kunne takle frustrationer, siger Michele Michaelsen, som er ansvarlig for distriktets ressourcecenter.

Projektet med 13 elever fra de danske skoler i Lyksborg, Satrup, Husby og Jens Jessen skolen i Flensborg kører over seks undervisningsdage og afsluttes med et såkaldt »Pitch Event« på Hochschule Flensburg, hvor eleverne præsenterer deres opgaveløsninger.

Det er Julia Redepenning, som er videnskabelig medarbejder ved Hochschule Flensburg, der har udviklet forløbet med udgangspunkt i noget af hendes forskning inden for feltet »Entreprenørskab og uddannelse«, som også er et af de tværgående temaer i Skoleforeningens læreplaner (se faktaboks).

Eleverne kommer i de seks projektdage til at beskæftige sig med: problemidentifikation, målgrupper, løsninger, udvikling og præsentation.

- Opgaveformuleringen er meget bredt. Eleverne skal identificere et problem i deres skolehverdag. Hvordan løsningen ser ud, afhænger selvfølgelig af udfordringen. Løsningen kan være en app, men den kan lige så godt være et redskab fremstillet af forskellige materialer, siger Michele Michaelsen.

Tre af undervisningsdagene foregår på Hochschule, hvor eleverne får lov til at arbejde i de såkaldte »Fab-labor«, som er forskellige kreative værksteder, hvor det normalt er de studerende, der udvikler deres ideer.

- For os har det været vigtigt, at vi i ressourcecentret, ud over de elever, der er udfordret, også har et blik for de elever, som ønsker at blive udfordret på en anderledes måde og give dem nogle særlige oplevelser, hvor de kan udvikle sig, siger Michele Michaelsen.