Sprogforening: Vejen til et nyt sprog

Professor Dr. Elin Fredsted giver sit bud på, hvordan man bedst lærer et nyt sprog. For selvom der er mange forskellige måder at lære et sprog på, så er der nogle fælles ting, der kan gøre det lidt lettere.

Når man skal lære et nyt sprog, er det en god ide at sætte sig ind i sprogets «færdselsregler«, siger professor Elin Fredsted. Sådan nogle har alle sprog. Selv er hun vokset op med forskellige sprog, og hun taler selv flere. Foto:
Når man skal lære et nyt sprog, er det en god ide at sætte sig ind i sprogets «færdselsregler«, siger professor Elin Fredsted. Sådan nogle har alle sprog. Selv er hun vokset op med forskellige sprog, og hun taler selv flere. Foto: Pixabay

Katrin Lass

kommit@fla.de

torsdag d. 10. november 2022, kl. 7:40

Professor Dr. Elin Fredsted erzählt in diesem Artikel, wie man ihrer Meinung nach am besten eine neue Sprache lernt. Auch wenn es viele verschiedene Arten gibt, eine Sprache zu lernen, gibt es einige Gemeinsamkeiten, die es etwas leichter machen können. Es ist nämlich immer eine gute Idee, Vergleiche mit Sprachen anzustellen, die man bereits kann.

Hvordan lærer man egentlig bedst et nyt sprog? 

Det er der mange forskellige bud på. Nogle vil helst sidde alene med en App eller en lærebog, og andre vil helst kastes ud i det nye sprog sammen med andre – nogle kan bedst lide at forstå de grammatiske sammenhænge i sproget, før de kaster sig ud i at tale, og andre lærer bedst ved bare at kaste sig ud i sproget, selvom det ikke er helt korrekt.

Fælles for de fleste er dog, at det rigtig gerne være sjovt at lære sprog. Og så skal der også være noget, der motiverer én for at lære sproget – måske vil du gerne kunne forstå sproget i det land, du skal holde ferie i? Måske har du fået en ny ven eller kæreste, som du vil kunne snakke med? Måske vil du se en film eller læse en roman på originalsproget? Eller måske er hele familien i gang med at lære dansk, og dine børn tilmeldt dansk skole eller dagtilbud i Sydslesvig, så du vil gerne kunne forstå og hjælpe så meget som muligt. 

Sprogets færdselsregler

Vi har spurgt professor Dr. Elin Fredsted fra Flensborg om, hvordan man bedst lærer sprog. Hun er opvokset i Sønderjylland i en sproglig blandet familie, hvor der både blev talt rigsdansk, thybomål og sønderjysk. Engelsk, tysk, fransk og latin lærte Elin i skolen, og fra 2000-2019 var hun ansat som professor i dansk og sprogvidenskab ved universitetet i Flensborg.

- Sprog lærer man ved at bruge det. Men det er også en god ide at sætte sig grundigt ind i et sprogs opbygning og struktur. Det er en rigtig god idé at lave sammenligninger med de sprog, man kender i forvejen. Vores hjerne er nemlig indrettet sådan, at den bedst kan arbejde med strukturerede informationer.

- De fleste af verdens sprog har nogle grammatiske »færdselsregler«. Det kan være bøjningsformer og regler for ordstilling (kaldet morfo-syntaktiske træk). Der findes også sprog, der udnytter lydlige forskelle i stedet for eller i kombination med morfo-synstaktiske regler. Det gælder f.eks. toneforløb i østasiatiske sprog (og i øst-sønderjysk) eller klik-lyde i san-sprogene i Sydafrika. Men rigsdansk og højtysk har fælles rødder og ligner hinanden meget: Begge er såkaldt flekterende sprog med grammatiske informationer i form af bøjningsendelser og faste regler for ordstilling.

FAKTA

Knifflige Wörter

kaste sig ud i - loslegen

færdselsregler - Verkehrsregeln

sammenligninger - Vergleiche

forvejen - Voraus

bøjningsformer - Beugungsformen

udnytter - ausnutzen

FAKTA

Tip

Mit bedste tip til at lære et nyt sprog

Find de elementer i det danske sprog, der ligner tysk. Vær aktiv og byg bro mellem tysk og dansk. Hvis du kan plattysk, har du en genvej til dansk.

Set fra et grammatisk synspunkt har rigsdansk og højtysk i historien løb bevæget sig i forskellig retning, men ordstoffet i de to sprog ligner stadig hinanden meget.