Elevernes trivsel skal undersøges

Klasselærerne og eleverne skal bruge undersøgelsen til en god dialog om deres læringsmiljø.

Billede
Foto: Skoleforeningen

Daniel Dürkop

Kommunikation@skoleforeningen.org

mandag d. 12. september 2022, kl. 7:16

Daniel Dürkop

I løbet af efteråret 2022 gennemfører Skoleforeningen for første gang en elevtrivselsundersøgelse (ETU) blandt alle elever i 1.-10. klasse. 

Her arbejder Skoleforeningen sammen med Dansk Center for Undervisningsmiljø, som står bag de trivselsundersøgelser, der laves i de danske folkeskoler.

Elevernes feedback er en vigtig del af hele Skoleforeningens evalueringskultur, og det er vigtigt at få hørt så mange elever som muligt. Formålet med undersøgelsen er, at klasselærerne sammen med eleverne kan få en god dialog om deres læringsmiljø, og her fra at skabe de mulige forandringer til gavn for et endnu bedre læringsmiljø.

Undersøgelsen gennemføres ved, at eleverne udfylder et elektronisk spørgeskema. Der findes et skema til 1.-4. klasse og et andet skema til 5. -10. klasse. Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe, og de dækker fire områder: Den sociale trivsel, den faglige trivsel, støtte og inspiration og ro og orden.

Derudover er der også spørgsmål om deres oplevelse af klasselokalet, toiletterne m.m.

Undersøgelsen er anonym og gennemføres online på skolen, og der vil være mulighed for at få læst spørgsmålene op.

Ingen – hverken lærerne eller skolen kan se, hvad det enkelte barn har svaret. Skolen får en rapport, som gengiver, hvordan klassens elever oplever deres læringsmiljø på klassen og i skolen.  Skolens rapport fremlægges for Samarbejdsrådet. Tiltag der sker på baggrund af rapportens resultater, bliver forældrene orienteret om via klassens lærer og børnene. 

Forældrene vil inden undersøgelse blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, og deltagelsen i undersøgelsen er frivillig. Det er også muligt, at eleven undlader at svare på enkelte spørgsmål.

Når skolen sammen med eleverne skal skabe gode forandringer, så er det bedst, at så mange børn som muligt deltager. Og Skoleforeningen vil helst høre alles stemmer og meninger om skolen. 

Udarbejdelsen af rapporten sker i månederne omkring årsskifte, og rapporten regnes med at være færdig i starten af året.

En video om trivselsundersøgelsen kan ses her.